Actieplan voor meer biologisch ligt nu op ministerie

0
Leestijd: 2 minuten

Afgelopen vrijdag hield BioNederland een jubileumfeest, vanwege het 25-jarige bestaan. Buiten de informele momenten waren er sprekers en een ervan was Paul Holmbeck. De Deen Holmbeck is in de Deense biologische sector bekend, hij geldt als een van de stuwende krachten in de Deense levensmiddelensector die ervoor zorgden dat in die sector het aandeel biologisch zo hoog is. Holmbeck was bijvoorbeeld vele jaren directeur van de biologische lobby-organisatie in zijn land.

Holmbeck heeft in opdracht van BioNederland een actieplan geschreven om de groei van de Nederlandse markt te stimuleren, om ook in ons land de verkoop en consumptie van biologische levensmiddelen te stimuleren, in de richting van dat Deense niveau (op de foto: Holmbeck (l.) biedt het actieplan aan aan Bernard van der Horst, projectleider ‘actieplan biologisch’ van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; fotobron: BioNederland).

Wat is dat actieplan, vragen we Natalie Oudenhoven, verenigingsmanager van BioNederland. Het blijkt om een zestig pagina’s tellend rapport te gaan, met daarin 57 verschillende actiepunten. “Dat is erg ambitieus, BioNederland zal de komende jaren de nadruk leggen op 20 van deze 57 actiepunten”, aldus Oudenhoven.
En welke zijn dat dan bijvoorbeeld? Oudenhoven: “Bijvoorbeeld: vorm een team dat zich buigt over de strategische marktontwikkeling voor biologisch. En dat team zou zich dan nadrukkelijk moeten richten op gesprekken met de retail, op maat gemaakte verkoopinitiatieven en het inzichtelijk maken van de foodservicesector en e-commerce.

Ander voorbeeld: we hebben de doelstelling overgenomen dat van al het eten en drinken dat in publiekelijke foodservice wordt geconsumeerd – kantines van de overheid, van gemeenten, van andere instellingen en bedrijven – 50% in 2026 biologisch zal zijn. En de doelstelling verderop in de tijd is: 80% in 2030. Nog een actiepunt: organiseer jaarlijks een bijeenkomst met foodretailers waarbij je de voortgang evalueert en onderling nieuwe ideeën uitwisselt.”

En waarom krijgt projectleider ‘actieplan biologisch’ Van der Horst van LNV dat rapport van Holmbeck in handen? Oudenhoven: “Ten eerste, het ministerie van LNV moet zich gaan buigen over de vraag wat er naast budgetten vanuit de overheid moet gebeuren om de consumptie van biologisch te stimuleren. Elk EU-land heeft zich immers gecommitteerd aan dat ‘From Farm to Fork’ van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans, over klimaat- en andere duurzaamheidsdoelen, op het gebied van o.a. landbouw, biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Dus ook de Nederlandse overheid zal in die transitie moeten investeren. Ten tweede, het ministerie van LNV zal zelf op 23 september een rapport uitbrengen, ook een actieplan. En wij hopen nu dat de beslissers op het ministerie de actieplannen van Paul Holmbeck indringend zullen gaan lezen en dat zij veel van wat hij voorstelt, over zullen nemen. Wat wij afgelopen vrijdag hebben aangeboden, is input voor LNV.”