Albert Heijn op weg naar klimaatneutrale zuivelketen

0
Leestijd: 2 minuten

Albert Heijn meldt deze week dat het stappen zet om tot een klimaatneutrale zuivelketen te komen. Deze melding komt een week nadat Albert Heijn heeft gemeld dat het meer al gaan doen om de CO2-reductie te vergroten, vorige week. Toen meldde AH dat het van een doel van 15% CO2-reductie overging naar een doel van 45% CO2-reductie (in 2030, gemeten ten opzichte van 2018).

Daar komt deze week bij dat Albert Heijn met zuivelleveranciers Royal A-ware en Deltamilk gaat werken aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen en dat daar oplossingen voor zijn gevonden. Een manier om de CO2-voetafdruk te verlagen, aldus AH, is: door koolstof in de bodem vast te leggen. “Door het gras sinds 2020 niet te ploegen en ook kruiden in het land te zaaien, is nu door onafhankelijk onderzoek bewezen dat de bodem van de melkveehouders uit het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma – ruim 20.000 hectare grasland – tot twee keer meer koolstof bevat.

CO2 vastleggen in de vorm van bodemorganische koolstof draagt niet alleen bij aan een betere natuur, deze koolstof zorgt ook voor een goede werking en vruchtbaarheid van de bodem.” En: “Op deze manier ontstaat er een gesloten koolstofkringloop, waar bij koolstofuitstoot en koolstofastlegging met elkaar in balans zijn.” Binnen het programma ‘Beter voor Natuur & Boer’-programma’s van Albert Heijn zijn meer dan 1.100 boeren en telers betrokken. En wat zuivel betreft gaat het volgens Albert Heijn om 450 melkveehouders.

Voor dit specifieke onderzoek: bij ruim 230 melkveehouders zijn ruim 1.650 bodemmonsters op zand- en kleigronden gekomen om het bodemkoolstofgehalte inzichtelijk te maken. Albert Heijn spreekt in dit verband van een ‘uniek project’, gezien de grote schaal van het onderzoek, de onafhankelijke instanties en het feit dat er niet tot 30 cm in de grond, maar ook van 30 tot 60 cm onder de grond is gemeten. Over drie jaar worden er weer metingen gedaan, op dezelfde percelen grond (op de foto: een schematische voorstelling van wat er met de CO2 gebeurt; fotobron: Albert Heijn).

Constantijn Ninck Blok, directeur logistiek en keten van Albert Heijn, zegt in het persbericht: “De resultaten van dit bodemonderzoek gaan we gebruiken in de vervolgstappen om te komen tot klimaatneutraal gecertificeerde zuivel- en kaasproducten.”