Albert Heijn vergroot CO2-reductie in de keten

0
Leestijd: 3 minuten

Albert Heijn vergroot de ambitie voor de reductie van CO2-uitstoot in de keten. Die gaat van 15 naar 45% in 2030, gemeten ten opzichte van 2018. Dat heeft Albert Heijn afgelopen dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat om maatregelen met betrekking tot ‘Scope 3’, die over bijvoorbeeld het assortiment gaat. Scope 1 en 2 hebben betrekking op de eigen bedrijfsvoering, bijvoorbeeld: de supermarkten, de dc’s en kantoren. Daarvan zegt Albert Heijn dat die al volledig klimaatneutraal zijn (foto: uitleg van Albert Heijn over allerlei verduurzamingsinitiatieven, fotobron: Albert Heijn).

Ceo Marit van Egmond van AH: “Wij willen onze beweging naar een leefbare aarde concreet invullen en ik ben ervan overtuigd dat als we samenwerken met alle leveranciers, deze ambitie stap voor stap haalbaar is.”

Albert Heijn wijst op langdurige samenwerkingsvormen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketen binnen de ‘Beter voor Natuur & Boer’-programma’s. Binnen deze programma’s worden transparante langlopende afspraken gemaakt over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienvermogen. CO2-reductie is hierin expliciet meegenomen.

Eind 2020 is Albert Heijn samen met ketenpartners begonnen met de berekening van de uitstoot van broeikasgassen in de kip- en varkensketen. Gebaseerd op werkelijke data in de eigen zogeheten ‘Beter voor’-ketens. Van Egmond: “Doordat we nu exact weten wat de CO2-impact voor kip- en varkensproducten is, kunnen we nog gerichter actie nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door de verduurzaming van veevoer. Zo is in de varkensketen veevoer verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77%. Daarom stimuleren we het gebruik van circulair voer en ontbossingsvrije soja in onze ketens.” Om verder inzicht te krijgen in andere ketens, is Albert Heijn ook bezig om primaire, exacte data te verzamelen voor onder meer agf, rundvlees, eieren, zalm en vleesvervangers.

Albert Heijn wijst erop dat alle verduurzamingsstappen onder de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen’ vallen. En het somt daarbij nog eens op waar het bedrijf op dit terrein mee bezig is, ‘specifiek voor klimaat’:

* “Een meer plantaardig dieet draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot; minder gebruik van water, minder ontbossing en een lagere uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Albert Heijn helpt daarom klanten met de beweging om 60% van de geconsumeerde eiwitten uit plantaardige bronnen te halen vanaf 2030. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een breed vega(n) en plantaardig assortiment, de klant bewust te maken van de positieve impact van minder vlees, inspiratie te geven voor vega(n) recepten, de online vega-swap en een betaalbaar assortiment van vega(n) Prijsfavorieten. En ook is het vleesvervangersassortiment al verdubbeld, naar ruim 300 producten.”

* “Albert Heijn heeft in de eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – de uitstoot al flink teruggedrongen, met 92,3% (ten opzichte van 2018). Dit was vooral te danken aan de overstap naar 100% Hollandse windenergie, begin 2021. De resterende uitstoot in de eigen bedrijfsvoering wordt gecompenseerd door bij te dragen aan VCS-gecertificeerde klimaatprojecten. Daarmee is de eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal.”

* “Midden 2022 hebben alle grootste eigenmerkleveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen. Ook gaat Albert Heijn samen met alle A-merkleveranciers de CO2-reductie in de keten verminderen. Dit draagt bij aan de ambitie van 45% reductie in 2030.”

* Albert Heijn zegt daarnaast aan klimaatneutrale producten te werken. Het heeft al ruim vier jaar klimaatneutrale Perla-koffie in het assortiment en sinds begin dit jaar alle bananen onder eigen merk klimaatneutraal, “van plantage tot en met de winkel”.

* En ten slotte wijst Albert Heijn op de initiatieven om voedselverspilling te verminderen, want ook dat draagt bij een de verkleining van de CO2-voetafdruk. AH heeft als doelstelling: 50% minder verspillen in 2030. Daarnaast wijst het op recente initiatieven als de AH Overblijvers en dynamisch afprijzen.