Albert Voogd vertrekt bij Detailresult

0
Leestijd: 2 minuten

Detailresult Groep maakt bekend dat het een wijziging aanbrengt in haar aansturingsmodel met als doel de commerciële slagkracht van Dirk en Dekamarkt te vergroten. Als gevolg hiervan zal ceo Albert Voogd per 1 juli vertrekken bij Detailresult.

De wijziging van het aansturingsmodel houdt in dat de operationele en commerciële aansturing van Dirk en Dekamarkt niet meer centraal, maar volledig vanuit beide winkelformules gaan plaatsvinden. De aandeelhouders van de Detailresult Groep – de families Van den Broek en Kat – beogen zo de formules meer onderscheidend te positioneren.

Als gevolg van deze wijzigingen zal Albert Voogd, ceo van de Detailresult Groep (DRG), het bedrijf per 1 juli verlaten. Chief financial officer Bart Oprel zal hierna enig bestuurder van DRG worden.

“Onder leiding van Albert Voogd zijn grote stappen gezet in het scherper neerzetten van de beide formules: discount voor Dirk en fullservice voor Dekamarkt. Om deze kenmerken nog beter tot hun recht te laten komen, is besloten de operationele en commerciële aansturing binnen DRG nu direct bij de formules neer te leggen. In verband met deze gewijzigde aansturing, zal Albert Voogd aftreden als ceo van DRG. Wij zijn hem dankbaar voor de bijdrage die hij de afgelopen twee jaar heeft geleverd aan de groei en ontwikkeling van de onderneming, waarmee hij een stevige basis heeft neergezet voor de toekomst”, aldus Cees van Rijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Bij de opzet van DRG in 2008 was het uitgangspunt de krachtenbundeling van twee familiebedrijven. Door deze krachtenbundeling is een versterkt profiel in de markt ontstaan, en heeft de organisatie kunnen profiteren van significante schaal- en synergievoordelen. Tegelijkertijd blijkt het in de huidige markt lastig om de unieke kenmerken van beide formules maximaal tot hun recht te laten komen door de centrale aansturing binnen de organisatie.

Door een directere aansturing van de formules kunnen zij naar verwachting scherper opereren en sneller reageren op veranderingen in de markt, aldus DRG. Door ook commercie onder te brengen bij de winkelformules binnen DRG, kunnen beide formules een eigen koers gaan varen op het gebied van assortimentsmanagement en prijsbepaling. Hierdoor wordt meer onderscheidend vermogen van de formules gecreëerd, terwijl de schaal- en synergievoordelen van DRG voor de formules behouden blijven.

De beoogde wijzigingen aan de organisatie zullen deze zomer hun beslag krijgen.