Job Rombout, associate director Future Packaging Mix en Eva Amsterdam, senior manager sustainability binnen CCEP Nederland. (Foto: Guido Benschop)
Job Rombout, associate director Future Packaging Mix en Eva Amsterdam, senior manager sustainability binnen CCEP Nederland. (Foto: Guido Benschop) Guido Benschop

Coca-Cola: de ‘roadmap’ richting duurzaamheid

Door: Marieke Venbrux · leestijd 6 minuten Algemeen Advertorial

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) heeft de afgelopen jaren een aantal opvallende duurzaamheidsstappen gezet – op meerdere terreinen. Voor de jury van de FoodAwards reden om het bedrijf de FoodQualityAward toe te kennen. De komende jaren blijft CCEP verder verduurzamen, zonder daarbij de belangen van de consument en retailer uit het oog te verliezen.

Het is zes jaar geleden dat Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) haar duurzaamheidsactieplan lanceerde: ‘This is Forward’. Het omvat zes duurzaamheids- en maatschappelijke pijlers waarbinnen CCEP het verschil wil maken (zie kader onderaan artikel).

Een belangrijke pijler is ‘actie op het klimaat’. Een concrete uitwerking hiervan: CCEP wil in 2030 dertig procent minder CO2-uitstoot realiseren (ten opzichte van 2019) en wil in 2040 volledig klimaatneutraal zijn. Daar heeft het ook al fors in geïnvesteerd. “Het is een grote ambitie en veel van de overige duurzaamheidsthema’s linken daaraan”, zegt Eva Amsterdam, senior manager sustainability binnen CCEP Nederland.  

Verduurzamen verpakkingen  

Neem het verduurzamen van verpakkingen. Bij de productie ervan komt ook CO2 vrij, en dus is het mede om die reden zaak minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, andersoortige verpakkingen te gebruiken en/of verpakkingen vaker te hergebruiken. “We willen consumenten blijven verblijden met verfrissende dranken, maar wel op een zo duurzaam mogelijke manier”, zegt Job Rombout, associate director Future Packaging Mix. “We werken met verschillende typen verpakkingen: dispensers, glas, hervulbaar glas, blik, rPET (100% gerecycled plastic, red.). Daarbij kijken we per afzetkanaal: welke verpakking is hier het meest geschikt om op een zo duurzaam mogelijke manier de consument te bedienen en tevens goed is voor de business van onze klanten? Daarnaast kijken we per verpakkingstype: hoe kunnen we de footprint verder verlagen: met ander, lichter, minder of hervulbaar materiaal? Duurzaamheid is geen vast gegeven, maar continu in ontwikkeling.” 

In dit verband: CCEP voert geregeld Life Cycle Analysis (LCA’s) uit om te bepalen welke oplossing de meest duurzame is. Daarbij gaat het om vermindering van de CO2-uitstoot en plasticgebruik, maar bijvoorbeeld ook om het reduceren van waterverbruik of meer sociale aspecten.

CCEP heeft met een aantal opvallende stappen het plasticgebruik al aanzienlijk weten te verbeteren. Zo zijn sinds september 2021 alle plastic flessen van 100% gerecycled plastic: rPET. In 2020 verving het bedrijf de plastic omverpakking van multipacks blik door een kartonnen KeelClip en vorig jaar stopte het met de plastic handgrepen aan alle multi-flesverpakkingen. Dit gebeurde samen met andere partijen (o.a. Albert Heijn, Jumbo en Vrumona). En dan was er eind vorig jaar nog de introductie van ‘de vastgehechte dop aan de fles’. Deze wordt medio 2024 wettelijk verplicht, vooral om zwerfaval tegen te gaan, maar CCEP besloot er vorig jaar in ons land al mee te stoppen.

FoodQualityAward  

Dat laatste was voor de jury van de FoodAwards een belangrijke aanleiding om CCEP de FoodQuality Award 2023 toe te kennen (zie ook blz. XXX). Maar met de award wilde de jury vooral ook haar waardering uiten voor de brede duurzaamheidsinspanningen die CCEP de laatste jaren laat zien en waarmee het de lat voor zichzelf steeds hoger legt. Want naast alle stappen op het gebied van plasticreductie, waren er ook nog de klimaatmaatregelen in de fabriek in Dongen; de fabriek werkt er hard aan om eind dit jaar CO2-neutraal te zijn. Daarnaast maakt CCEP serieus werk van de elektrificatie van het wagenpark.

De jury roemde tijdens de uitreikingsavond expliciet CCEP’s inzet op ‘belangrijke duurzaamheidsthema’s, die voor het merk Coca-Cola en de business ook risicovol kunnen zijn’. Zo verliep de introductie van de KeelClip destijds niet zonder slag of stoot en was de vastgehechte dop aan de fles voor consumenten best wennen, aldus de jury.

Amsterdam beaamt dit. “Daarnaast had de nieuwe dop impact op de lijnen in de fabriek – nog een reden waarom we er op tijd mee wilden starten. Wel hebben we geleerd van consumentenreacties in landen waar we de dop eerder hebben geïntroduceerd. Daarom hebben we extra geïnvesteerd in communicatie. Op de flessen zelf, maar bijvoorbeeld ook met een influencer-campagne.”
Overigens: met de nieuwe dop wordt op jaarbasis ook nog eens 560.000 kilo extra plastic bespaard, omdat zowel de dop als de hals van de fles konden worden verkort.

Communicatie duurzaamheid  

De (voortijdige) introductie van de vastgehechte dop en de communicatie eromheen zijn illustratief voor de wijze waarop CCEP consumenten wil laten zien ‘dat zaken omwille van duurzaamheid soms iets anders zullen moeten’, aldus Rombout. “Als leider in de markt willen we ook leidend zijn op het vlak van duurzaamheid. Binnen onze bredere ‘roadmap’ richting duurzaamheid geldt dat consumenten aan sommige stappen zullen moeten wennen. Tegelijkertijd verwacht zowel de consument als de retailer dat wij de komende jaren blijven verduurzamen. Belangrijk is vooral dat we de consument duidelijk maken waaróm we een stap zetten. En misschien is het ook wel goed als de consument soms even moet wennen – het kan het bewustzijn juist ook vergroten.” 

Gedragswetenschappers  

De uitdaging voor de toekomst: hoe blijft CCEP consumenten kwaliteit, keuze en gemak bieden, op de meest duurzame manier, aldus Amsterdam. “Die vraag speelt bijvoorbeeld nu ook volop bij onze tapsystemen.”
Tapsystemen worden vooral toegepast binnen horeca en foodservice: de bekende postmixinstallaties. Maar een tapsysteem kan wellicht ook werken in andere omgevingen. “Dat zou aanzienlijk schelen in de hoeveelheid verpakkingen. Maar hoe hun je de consument bewegen om voor zo’n andere oplossing te kiezen?”

Om die vraag te beantwoorden, werkt CCEP samen met gedragswetenschappers. Een gedragsverandering is namelijk niet zo eenvoudig. Rombout: “We hebben vorige zomer een nieuw type tapsysteem getest – de Compact Freestyle – bij onder andere de UVA en een aantal tankstations van Shell. Consumenten konden hun eigen beker vullen en kiezen uit verschillende dranken en smaakcombinaties. Dan blijkt dat zelfs milieubewuste consumenten toch heel routinematig naar de koeling lopen en het voor hen bekende blikje of flesje pakken.”

Tapsysteem

Momenteel bereidt CCEP testen voor met de Compact Freestyle in kantooromgevingen, waar het consumenten geen alternatief biedt en nadrukkelijker communiceert waarom het voor het tapsysteem kiest. In de verre toekomst zou een en ander zelfs kunnen leiden tot een tapsysteem voor thuis. Rombout: “Dat zou een enorme stap zijn. Daarmee ga je niet alleen van verpakt naar onverpakt, maar reduceer je bijvoorbeeld ook het transport en het onnodig koelen van water dag en nacht om blikjes en flesjes koud te houden. Nogmaals, dit is brainstormend; het is vooral typerend voor de open manier waarop we verduurzaming willen blijven ‘aanvliegen’.”
Amsterdam: “Wil zo’n oplossing slagen, dan moet het voor consumenten geen ‘gedoe’ opleveren. Het moet ook schaal hebben. Daarbij: het merk Coca-Cola staat wereldwijd voor onwrikbare kwaliteit – die moet je ten alle tijden zien te waarborgen.”

Hervulbare flessen 

CCEP blijft daarnaast werken aan verduurzaming op kortere termijn. Rombout: “Onze glazen horecaflesjes worden gemiddeld 27 keer hergebruikt. We kijken nu hoe we dat verder kunnen opschalen. Daarnaast onderzoeken we ook de hervulbaarheid van onze plastic flessen.”
Ook bij blik zet het bedrijf stappen. “Onlangs is in onze fabriek de eerste lijn gestart met blikjes van 9 in plaats van 9,3 gram”, zegt Amsterdam. “Dat lijkt een minimaal verschil, maar gelet op de volumes van blik, heeft het wel degelijk impact.”
Rombouts: “De verkoop van blik groeit. Maar we weten ook: 100% gerecycled PET is duurzamer. Het heeft alleen nog niet altijd die positieve perceptie. Daarom zien we het als onze taak om ervoor te zorgen dat we rPET ‘meer hero’ laten zijn.”

Bewust & verantwoord: suikerreductie

Als het gaat over duurzaamheid, gaat het in het geval van CCEP ook over ‘bewuste keuzes maken’. Niet voor niets is ‘bewuste leefstijl en verantwoorde consumptie’ ook een van de thema’s van het duurzaamheidsactieplan. Amsterdam: “In 2025 moet 50% van ons volume in Nederland bestaan uit drankjes die laag zijn in calorieën of geen calorieën bevatten. We zitten nu op een stevige 49%. ‘Minder suiker’ is vanuit gezondheidsperspectief van belang, maar ook met het oog op CO2-uitstoot. Suikervrije dranken hebben een lagere voetafdruk dan drankjes met suiker.”

Om ‘minder suiker’ te stimuleren, laat CCEP in haar communicatie vooral de zero-varianten zien. Daarnaast betreft het grootste deel van alle nieuwe productintroducties in ons land een product zonder suiker.

Amsterdam: “Ook binnen de horeca willen we meer zero-smaken introduceren en onder de aandacht brengen. In supermarkten staan deze varianten al volop in het schap. Daar kijken we vooral – ook weer samen met gedragswetenschappers maar uiteraard ook de retailers – naar waar een zero-variant moet staan om maximale aandacht te trekken. Want we willen de consument keuze blijven bieden, maar wel met een kleine ‘nudging’ richting suikervrij. Als de consument bewust een product met suiker wil kopen, vanwege de smaak, de energiebehoefte etc. moet die mogelijkheid er zijn. Maar als het de consument niet uitmaakt, moet hij of zij blind de zero-variant kunnen pakken.”

Duurzaamheidsactieplan: ‘This is forward’

CCEP lanceerde in 2017 haar duurzaamheidsactieplan: ‘This is forward’. Het vormt de leidraad van haar businessstrategie en toont de stappen die CCEP wil zetten op zes belangrijke duurzaamheids- en maatschappelijke thema’s:
1. Actie op klimaat
2. Verduurzamen van verpakkingen
3. Duurzaam waterbeheer
4. Duurzame keten voor ingrediënten
5. Bewuste leefstijl en verantwoorde consumptie
6. De bijdrage aan lokale communities

De doelstellingen gelden voor alle landen binnen CCEP, maar Nederland loopt bij een aantal thema’s wel in de voorhoede. Amsterdam. “Waar we kunnen versnellen, doen we dat. Zo betreft 89% van al het plastic dat we hier gebruiken – dus naast de primaire verpakking ook transportverpakking bijvoorbeeld – al 100% gerecycled plastic. Onder andere onze statiegeldinfrastructuur maakt de inzameling van plastic hier makkelijker, wat recycling bevordert.”

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.
  • Vacatures

    Nieuwsbrief