Arla introduceert klimaatneutrale zuivel

0
Leestijd: 3 minuten

Met de introductie van de eerste klimaatneutrale zuivel zet Arla Foods een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van het zuivelaanbod. “Arla biologisch loopt hierin voorop, maar uiteindelijk willen we als coöperatie volledig klimaatneutraal zijn. We verduurzamen van koe tot koelkast.”

Arla Foods geldt als koploper als het gaat om verduurzaming binnen zuivel. Zuivel is dan ook een sector die in dat opzicht sterk in de belangstelling staat. Dat de zuivelcoöperatie nu Arla biologisch in de markt kan zetten als de eerste klimaatneutrale zuivel mag dan ook opmerkelijk heten. Marja Vermeulen, ad interim manager CSR & Communications: “We hebben dat voor elkaar gekregen door een combinatie van CO2-reductie en -compensatie. Alles is onafhankelijk gecertificeerd volgens de standaarden van de Climate Neutral Group. Maar dit is geenszins het eindpunt, eerder een betekenisvolle tussenstap. Arla wil de uitstoot van CO2 tot 2028 met 30% reduceren. De focus ligt daarbij op het terugbrengen van CO2-uitstoot op onze boerderijen, want 77% van de totale CO2-uitstoot komt daar vandaan. En uiteindelijk willen we als coöperatie in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Daarvoor moeten we niet alleen onze boerderijen verder verduurzamen, maar ook onze fabrieken, verpakkingen en logistiek. Van koe tot koelkast, zeggen we hier daarom.”

Instapcategorie voor bio

Dat Arla Foods de introductie van klimaatneutrale zuivel doet onder de vlag van Arla biologisch is niet toevallig. Arla biologisch is belangrijk voor het zuivelbedrijf en groeit hard. Daarbij komt dat de EU de komende jaren veel sterker dan nu wil inzetten op biologische landbouw. Sales director Esther Tromp-Strijdveen: “Die ambitie heeft niet alleen impact op wat wij doen, het betekent ook dat supermarkten hierin hun rol moeten pakken. Recent onderzoek van Bionext laat zien dat biologische zuivel nog fors kan groeien wanneer deze meer aandacht in supermarkten krijgt.” Arla wil als grootste producent van biologische zuivel een rol spelen in de verdere verduurzaming van het zuivelaanbod. “We zijn in Nederland al marktleider in biologische zuivel en kunnen zowel supermarkten als shoppers met onze kennis van de markt hierbij helpen”, aldus Tromp.

Zo staat het melkvolume in feite al jaren onder druk, terwijl de waarde stijgt. Een groeiend marktaandeel van biologische zuivel speelt daar een belangrijke rol in. Tromp: “Waardegroei is noodzakelijk voor een gezonde ontwikkeling van de zuivelcategorie. Daar komt bij dat zuivel vaak een instapcategorie voor biologische producten is en daarmee dus zowel voor supermarkt als shopper relevant is.”

Zuivel toekomstbestendig

Arla Foods weet als geen ander hoe inzichten door te vertalen naar formules, van groot tot klein. Tromp: “We zien nog heel veel potentie voor biologische zuivel in Nederland. Het klopt dat de landen om ons heen al een stuk verder zijn, maar met een marktaandeel van 7,2% heeft het biologische zuivelsegment zich inmiddels een positie verworven. Bovendien groeit het hard door.”

Vermeulen: “De beweging komt vanuit Scandinavië en is onmiskenbaar. Dat Arla biologisch nu ook klimaatneutraal is, is een grote stap en gaat biologische zuivel helpen. Zuivel zonder impact op het klimaat spreekt tot de verbeelding en laat zien dat de zuivelsector ook deel wil uitmaken van de oplossing van het klimaatvraagstuk. Onze doelstellingen sluiten in dat opzicht volledig aan op het klimaatakkoord van Parijs.”

Arla Foods wil nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid nemen en is ervan overtuigd dat zuivel, mits verduurzaamd, toekomstbestendig is. Vermeulen: “Zowel de VN-landbouworganisatie FAO als het Wereldnatuurfonds geven aan dat zuivel als leverancier van hoogwaardige voedingsstoffen onderdeel kan zijn van een duurzaam voedingspatroon.” Als marktleider in biologische zuivel in Nederland (het marktaandeel groeide van 26,6% (2019) naar 29,1% (2020), aldus cijfers van Nielsen) denkt Arla Foods de categorie zowel qua verduurzaming als qua waarde vooruit te brengen. Tromp: “Arla is bij uitstek een leverancier van producten met een hoge toegevoegde waarde. Denk aan Skyr en Breaker maar ook aan onze proteïneconcepten. Daarmee houden we de categorie relevant voor supermarkten en shoppers. Naar verwachting zal bij toekomstige productlanceringen de nadruk wel wat meer op het duurzame karakter komen te liggen, maar aan smaak en voedingswaarde doen we geen concessies.”

Markt inspireren

En ook plantaardige alternatieven voor zuivel zijn daarbij niet uitgesloten. Sterker nog, in Denemarken heeft Arla vorig jaar al het plantaardige Jörd geïntroduceerd. Tromp: “Dat is een product waarvan we natuurlijk goed bekijken of het geschikt is voor de Nederlandse markt. We zullen altijd uitgaan van de behoefte van de shopper bij het bepalen van onze introducties. Tegelijkertijd zijn introducties ook een manier om elkaar te blijven inspireren en uitdagen. Zo hopen we met onze klimaatneutrale zuivel de standaard in de markt als geheel, dus ook in private label, weer naar een hoger niveau te tillen.”