Bionext claimt stijging omzet bio-agf in testsituatie

0
Leestijd: 3 minuten

Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, heeft een test met een veranderde presentatie van biologische agf gedaan in twee supermarkten. En daaruit blijkt dat de omzet daarvan met 60% stijgt. Dat meldt Bionext in een persbericht.

De andere presentatie houdt in: ten eerste alle biologische agf bij elkaar, en niet reguliere en biologische agf bij elkaar, en ten tweede communicatie bij dat assortiment over smaak, biodiversiteit, bodemkwaliteit en bestrijdingsmiddelen en ten derde, gewoon meer ruimte voor biologische agf ten opzichte van reguliere agf. (Op de foto: ‘biologische bodem, gezonde bodem’ bij de biologische paprika’s, fotobron: Bionext.)

De test is uitgevoerd in de Plus van ondernemer Ton Henst in het Noord-Brabantse Best en in de Jumbo van franchiser Remco Bertens in het eveneens Noord-Brabantse Ulvenhout. De duur van de test was tien weken.

Het dient als ‘testcase’ in de aanloop naar de Europese campagne met als titel ‘de mooiste boodschap is bio’, een campagne met een duur van drie jaar waarbij Bionext (als de Nederlandse initiator binnen dat EU-geheel) inzet op de bevordering van de verkoop van biologische artikelen in supermarkten door consumenten daartoe aan te sporen.

Door middel van deze test wilden de initiatiefnemers BioNederland (een van de drie ‘dragende’ organisaties van Bionext) en het ‘GroentenFruit Huis’ (belangenbehartiger voor bedrijven die zich bezighouden met de afzet en verkoop van groente en fruit) het resultaat meten van ‘interventies’ in de supermarkt.

Het resultaat: meer ruimte voor biologische agf leidde tot een omzetstijging van 40% van die bio-agf, het bij elkaar presenteren van biologische agf leidde tot een omzetstijging van 60%. En met communicatie bij de agf-artikelen op die afdeling groeide de omzet tot 14%. De uitvoering van deze test in die Jumbo en die Plus was in handen van Bart Fischer (van zijn eigen bedrijf 7BFT, advies op het gebied van innovatie in met name de foodretail en levensmiddelenproducenten – en hij is ook een van de twee personen die in een rubriek in de ‘papieren’ FoodPersonality uitleg geeft over initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie in en voor de supermarktsector).

Fischer voerde ruim een jaar geleden een soortgelijke test uit, maar dan voor verse zuivel. We zeggen er wel meteen bij: die omzetstijgingen van biologische agf waren niet alleen maar additioneel, het is deels ten koste gegaan van de omzet van reguliere agf. Er komt bij zo’n test niet opeens twee keer zoveel groente op het bord van de consument.

We leggen Paulien Hoftijzer, teamleider marketing en communicatie van Bionext, en Fischer van 7BFT de vraag voor wat de supermarktsector hier nu mee moet. Want? Nou, kijken we terug naar hoe supermarkten in het verleden omgingen met de varianten ‘regulier versus biologisch’, dan was dat jaren geleden een broedplaats van experimenten: ofwel zoveel mogelijk bio bij elkaar, ofwel alle bio- en reguliere artikelen als elkaars alternatief bij elkaar. Maar gaandeweg kreeg die laatste presentatievariant de overhand. En: nu komt Bionext opeens weer met het tegendeel. Dat is opmerkelijk. Ten eerste is het voor een supermarkt al helemaal geen doen om álle biologische producten bij elkaar te zetten, je zou er een ‘biologisch shop-in-the-shop’ mee creëren, een operationele ramp.

Dus: biologische melk bij de reguliere melk, biologisch mayo staat bij de reguliere mayo, enzovoort… (Los van de uitzonderingen, zoals Plus met alleen biologische melk in anderhalveliterpakken, of: alleen biologische gekookte bieten en geen reguliere, ooit binnen CBL-verband zo afgesproken.)

Hoftijzer: “In de Plus in Best en de Jumbo in Ulvenhout blijkt het toch te werken, althans: als het om agf gaat. Maar het bleek in de test dat in die supermarkten de consument ‘best aan de groene kant’ is, dus gevoelig voor de boodschap om vaker of meer voor biologisch te kiezen. Het is een testresultaat dat onze boodschap onderbouwt in de campagne om de consument meer voor biologisch te laten kiezen. Dat is ook een kwestie waarmee we graag de dialoog met de foodretail willen aangaan. Want een supermarktketen kan dit gewoon naast zich neerleggen, maar in EU-verband is besloten dat in 2030 gemiddeld 25% van het landbouwareaal biologisch zal moeten zijn. Omwille van die kwesties als biodiversiteit, bodemkwaliteit, gezonde voeding et cetera.”

Fischer: “De klanten van die Jumbo en die Plus zijn best ‘groen’, maar ‘niet donkergroen’. Met andere woorden, ook klanten die niet bij elke aankoopbeslissing een duurzaamheidscriterium hanteren, zijn gevoelig voor extra aandacht of extra ruimte voor biologisch. Supermarkten kunnen dus meer doen aan de verkoop van biologisch.”

Hoftijzer: “Bovendien presenteren supermarktketens in Europa zeker niet altijd alleen biologische artikelen naast reguliere artikelen. In een keten als Billa Plus, een variant van Billa, in Oostenrijk, wordt biologische agf als één geheel gepresenteerd, naast reguliere agf. En bij Franse formules – wel de formules die ook de ruimte van een hypermarkt hebben, geef ik toe – is geregeld ook sprake van een scheiding tussen biologisch en regulier bij de agf.”

Fischer: “In Nederlandse supermarkten zou daar ook ruimte voor kunnen zijn, want Nederlandse supermarkten hebben ook veel ‘groene’ klanten. Bovendien, de aandacht voor gezondheid en milieu is voortdurend aan het stijgen, en dat zal alleen maar blijven stijgen.”