Captain of the Category: meer horeca in de super

0
Leestijd: < 1 minuut

Het Captain of the Category-onderzoek dat jaarlijks in kaart brengt welke bedrijven leidend zijn in de verschillende productcategorieën van de supermarkt, kent sinds jaren ook een set vragen waarmee actuele trends in supermarktland volgens ondernemers en bedrijfsleiders worden geïdentificeerd. Aan deze min of meer vaste set vragen en stellingen is er dit jaar een aan toegevoegd:

‘Ik zou graag meer horeca-elementen in mijn supermarkt willen uitproberen’

Dit resultaat is er dus een zonder dat we dat met andere jaren kunnen vergelijken, dat kan pas volgend jaar. Wat valt er op aan de reacties? “Een op de zes ondernemers en filiaalleiders uit ons onderzoek heeft al horeca-elementen in zijn of haar supermarkt”, aldus onderzoeksdirecteur André Doffer van VisionWorks, die het Captain of the Category-onderzoek coördineert.

“Een iets kleinere groep overweegt om daar dit lopende jaar mee te beginnen. Daarmee staan drie op de tien ondernemers/filiaalleiders hier positief tegenover. Aan de andere kant geeft bijna de helft van hen aan dat het vanwege het pand niet mogelijk is om horeca-elementen toe te voegen, of dat het marktgebied er zich volgens hen niet voor leent. Een kleine 20% ziet het meer als een trend of hype – waarvan ook zo’n tweederde denkt dat het meer kosten dan winst oplevert.”

In het oktobernummer van FoodPersonality zijn meer uitkomsten van het ‘captainsonderzoek’ te vinden en daarnaast artikelen van een drietal captains, te weten Unilever (viervoudig captain!), NewForrest en Upfield.