CBL wil digitale communicatie bij verkoop zelfzorggeneesmiddelen

0
Leestijd: < 1 minuut

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op dit moment bezig met een modernisering van de Geneesmiddelenwet. De wijziging houdt onder andere in dat het mogelijk wordt om klanten op een (digitale) laagdrempelige manier van informatie te voorzien over zogenaamde UAD-zelfzorggeneesmiddelen (Uitsluitend bij Apotheek of Drogist). Het is dan namelijk niet meer verplicht om een (assistent-)drogist in de supermarkt aanwezig te hebben. Het CBL vindt dit een belangrijke en wenselijke ontwikkeling. Laagdrempelige en verantwoorde toegang tot deze zelfzorggeneesmiddelen, zoals ibuprofen en diarreeremmers, is namelijk ook een wens van de consument.

Deze ontwikkeling zorgt verder voor een gelijk speelveld en past bij moderne communicatie en binnen innovatie in de zorg. Om de verantwoorde verkoop te verbeteren, is door supermarkten al geëxperimenteerd met de inzet van digitale communicatie, zoals een online of (video)bel-oplossing op de winkelvloer.

Omdat UAD-zelfzorggeneesmiddelen in beginsel middelen zijn die zonder voorlichting of advies veilig rechtstreeks aan de consument kunnen worden verkocht, stellen minister Kuipers (VWS) en de afdeling Bestuursrechtspraak dat het niet nodig is dat een fysieke drogist voortdurend toezicht houdt op het fysieke of virtuele schap. Deze zelfzorggeneesmiddelen zijn dus veilig genoeg voor consumenten om vrij aan te schaffen.

Het CBL is ervan overtuigd dat de modernisering van de Geneesmiddelenwet bijdraagt aan betere bescherming van de consument, digitale vooruitgang en een gelijk speelveld tussen aanbieders in de weg staat. Daarom pleiten wij voor het doorzetten van de modernisering van de Geneesmiddelenwet.