CBL/FNLI onderzoeken voedselverspilling

0
Leestijd: 2 minuten

Sinds enkele jaren staat voedselverspilling volop in de belangstelling. De levensmiddelenindustrie en retailbranche willen voedselverspilling zoveel mogelijk terugdringen en hebben daarom PWC opdracht gegeven om met een onderzoek naar bestaande studies in kaart te brengen welke definities, methodieken en cijfers er over voedselverspilling bestaan om zo te achterhalen waarop alle aandacht en informatie gebaseerd is. De voorlopige conclusie is dat er nog veel onduidelijkheid over het onderwerp bestaat en harde gegevens schaars zijn.

 

Voedselverspilling is een  maatschappelijk relevant thema waarover veel wordt gepubliceerd. Uit het onderzoek van PwC blijkt echter dat slechts een beperkt deel van de publicaties is gebaseerd op gedegen onderzoek. Veel van wat is verschenen en gemeld over voedselverspilling is te herleiden tot slechts enkele bronnen. Verder blijkt dat beschikbare onderzoeken geen betrouwbare schatting of metingen bevatten van voedselverspilling voor alle (sub)onderdelen van de voedselketen.

 

De meest robuuste uitspraken over voedselverspilling kunnen worden gedaan over huishoudens. De consument verpilt minder voedsel dan in veel publicaties vermeld wordt: uit sorteerproeven blijkt dat elk huishouden gemiddeld 43,7 kilo per jaar vermijdbaar verspilt. Voor de andere ketenonderdelen is onderzoek complexer en minder toegankelijk. Uitspraken over voedselverspilling in de retail, bij de industrie en in agrarische sectoren zijn gebaseerd op schattingen en aannames.

 

Om voedselverspilling beter in kaart te krijgen doet PWC de aanbeveling om nader onderzoek te doen per ketenonderdeel en hierbij te focussen op vermijdbare verspilling. Hierbij is het belangrijk dat er overeenstemming bestaat  over de definitie en afbakening van voedselverspilling.

 

Het onderwerp voedselverspilling is een belangrijk beleidsthema van het ministerie van EL&I. Daarom hebben CBL en FNLI het rapport ‘Voedselverspilling in de gehele voedselketen’ speciaal onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Bleeker.

CBL en FNLI doen ook een beroep op het ministerie om met inachtneming van de aanbevelingen van PWC toekomstig onderzoek naar voedselverspilling af te stemmen tussen de verschillende schakels van de keten en gezamenlijk (overheid en bedrijfsleven) verder op te trekken.