Codi Group: ‘Met klanten de transitie naar plasticvrij maken’

0
Leestijd: 7 minuten

Codi Group, een van de grootste Europese producenten van vochtige doekjes, heeft een missie: 10 miljoen kilo plastic uit de eigen producten halen en tevens de CO2-uitstoot halveren. “We zoeken partners die deze beweging samen met ons willen maken.”

De olifant in de kamer (oorspronkelijk ‘the elephant in the room’) is een bekende metafoor voor een groot probleem dat door de aanwezigen opzettelijk wordt genegeerd. De olifant bij vochtige doekjesproducent Codi Group heet plastic. Of liever gezegd: heette, want bij Codi wordt het probleem rondom het gebruik van plastics inmiddels wel benoemd – én aangepakt. En elke gerealiseerde besparing in plastic wordt uitgedrukt in olifanten, waarbij één olifant voor 5.000 kilo plastic bestaat. Ceo Fridjov Broersen heeft het reduceren van plastic zelfs verheven tot ‘purpose’ van het bedrijf: “We zijn ons ervan bewust dat onze producten nog veel plastic bevatten. Dan gaat het niet alleen om de folie, want ook voor de doekjes zelf en in de vloeistof wordt plastic gebruikt.” Zo wordt bijvoorbeeld polyester gebruikt in babydoekjes om te voorkomen dat ze tijdens het gebruik scheuren en bevat de vloeistof vaak microplastics om de gewenste consistentie te bereiken.

Verduurzaming in de vorm van de reductie van het gebruik van plastic is niet alleen een maatschappelijke opgave, Codi anticipeert er tevens mee op verwachte Europese regelgeving die het gebruik van plastics zwaarder gaat belasten. Nu al is een Europees waarschuwingslogo (een roodblauw logo met schildpadje, red.) verplicht op producten die wegwerpplastic bevatten.

Zoektocht naar alternatieven

Elke specificatie stemmen we af. Maar plasticvrij is nou eenmaal duurder. Waar we elkaar vinden is dat ook onze klanten uit plastic willen”, aldus Boudewijn Rijnders.

Voor Codi heeft de transitie naar plasticvrij daarmee de nodige urgentie. Om te beginnen wil het ‘single use’ en ‘virgin’ plastics, oftewel nieuw en wegwerpplastic, uitbannen. Dat is al een hele uitdaging, weet manager Portfolio & Innovation Iris van der Velden: “Ieder pakje vochtige doekjes bestaat eigenlijk uit vijf onderdelen – van doekje tot sluiting – en voor ieder onderdeel zijn we dus op zoek naar alternatieven. En ook het extra plastic van de bekende multibags vormt een uitdaging. Met de doekjes zelf zijn we al een heel eind, want het merendeel van ons assortiment is al plasticvrij.”

Een stuk lastiger is dat bij de folie die gebruikt wordt om de doekjes in te verpakken. De doelstelling is nu om de folie tenminste recyclebaar te maken. De gangbare folie, die uit meerdere lagen van verschillende soorten plastic bestaat, is dat niet. Een nieuw ontwikkelde folie – monolaminaat – is dat wel en nu wordt al zo’n 40% van Codi’s vochtige doekjes in die recyclebare folie verpakt. Van der Velden: “Dat percentage voeren we volgend jaar op naar 60-70% en in 2024 moet 90% van onze producten zo’n recyclebare verpakking hebben.”

Maar ook de vloeistof voor de vochtige doekjes vormt zoals gezegd een probleem, want daar worden microplastics in gebruikt, onder meer om deze wat dikker te maken. “Daar zijn weliswaar alternatieven voor, maar die hebben niet precies dezelfde eigenschappen en zijn een stuk kostbaarder. Toch zijn er nu vloeistoffen die volledig vrij van microplastics zijn. We willen naar de situatie waarin alle gebruikte vloeistoffen 100% natuurlijke ingrediënten bevatten.”

Lange termijnrelaties

Een hogere prijs is vrijwel altijd een gevoelig onderwerp, maar zeker nu er sowieso al sprake is van een ongekende opwaartse prijsdruk. Bij Codi, dat vochtige doekjes voor zowel A-merken als huismerken maakt, geldt volgens commercieel directeur Boudewijn Rijnders dat alles in dialoog met de klant gebeurt: “Elke specificatie stemmen we af. Maar plasticvrij is nou eenmaal duurder. Waar we elkaar vinden, is dat ook onze klanten uit plastic willen.”
Broersen: “We willen niet alleen vooroplopen in innovatie op het gebied van plasticreductie om aan de wensen van klanten tegemoet te kunnen komen, we willen als Codi de aanjager van deze ontwikkeling zijn, ook in de richting van onze leveranciers.”

Daarom zet Codi in op lange termijnrelaties, zowel aan leverancierszijde als aan klantzijde. Zo is Beiersdorf al meer dan veertig jaar klant bij Codi voor alle wereldwijd verkochte vochtige doekjes van Nivea. Maar ook aan de kant van de ‘retail brands’ werkt het bedrijf al jaren samen met toonaangevende Europese retailers. Rijnders: “Dit is een markt waarin veel wordt getenderd en toch hebben wij hele trouwe klanten. Dat komt omdat we hier alles in huis hebben, zoals eigen productontwikkeling, waaronder een eigen mengerij (voor de parfums, red.), en we werken in klantenteams aan de projecten van onze klanten.
Dat is behoorlijk uniek.”

Investeren in mensen

“Onze schaalgrootte met veel internationale klanten helpt ons dezer dagen”, zegt Iris van der Velden. “We hebben een korte keten met altijd back-up-leveranciers en daarnaast hebben we door onze nieuwe productielijnen nog voldoende capaciteit.”

Codi heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de eigen organisatie, in bedrijfsmiddelen, maar ook in mensen. Rijnders: “We hebben veel ervaren mensen in huis, aangevuld met jonge talenten. Dat geldt voor commercie, waar productontwikkeling deel van uitmaakt, maar ook voor de productie. Onze mensen, van wie er veel hier in de omgeving wonen, zijn oprecht trots om bij
‘de Codi’ te mogen werken.”

Volgens Broersen waren de investeringen van de afgelopen jaren ook wel nodig: “In dit bedrijf is jarenlang vooral bezuinigd, terwijl we nu over de modernste productielijnen beschikken waarmee we 24 uur per dag kunnen draaien.” De vertrouwde productielocatie in Veenendaal heeft in vrijwel alle opzichten een make-over gehad: nieuwe vloeren, LED-verlichting, nieuwe kantine, veel open ruimtes met daglicht en een volledig geautomatiseerd intern transport en warehouse. “Dat nodigt ook uit om hier te komen werken. We investeren veel in mensen: in veilig werken, in werkgerelateerde opleidingen, maar ook in allerlei andere trainingen waarmee medewerkers zichzelf verder kunnen ontwikkelen. We geven medewerkers een grote mate van vrijheid en dat werkt motiverend. We merken nu ook dat onze purpose – plastic uitbannen – mensen aantrekt, met name jongere medewerkers. Zij willen met ons die transitie maken naar plasticvrij en de vervolgstap naar volledig circulair. Daar zijn we weliswaar nog ver van verwijderd, maar we willen als Codi wel steeds voorop blijven lopen.”

Kortere keten

Fridjov Broersen: “We willen niet alleen vooroplopen in innovatie op het gebied van plasticreductie om aan de wensen van klanten tegemoet te kunnen komen, we willen als Codi de aanjager van deze ontwikkeling zijn.”

Maar natuurlijk heeft ook Codi te maken met de dynamiek van de markt van dit moment. Er is in de keten gebrek aan van alles en de kosten stijgen als gevolg van de hoge inflatie maar door. Broersen: “Uiteraard zoeken we ook naar manieren om de kosten te reduceren, maar daarbij doen we geen concessies aan de kwaliteit. We claimen ook niet dat we de goedkoopste zijn, omdat we innovatie en kwaliteit belangrijker vinden. Tegelijkertijd groeien we hard, deels doordat ook onze prijzen gestegen zijn, maar deels ook omdat ons volume doorgroeit.”
Ondanks de moeilijke omstandigheden in de afgelopen periode, heeft Codi de service levels overeind weten te houden. Van der Velden: “Onze schaalgrootte met veel internationale klanten helpt ons dezer dagen. We hebben een korte keten met altijd back-up-leveranciers en daarnaast hebben we door onze nieuwe productielijnen nog voldoende capaciteit.”

Codi is daardoor een stuk flexibeler geworden dan een aantal jaren geleden. Zo kende de vraag naar vochtige doekjes in het segment home care tijdens de coronaperiode een enorme piek die goed opgevangen kon worden. Daar stond tegenover dat doekjes om je gezicht te reinigen tot wel 40% daalden, doordat er in die periode met veel thuiswerken ook veel minder cosmetica werd gebruikt.
Broersen is voor de lange termijn positief over de groeimogelijkheden van Codi. Hygiënische doekjes voor het huishouden hebben zich op een hoog niveau gestabiliseerd, babydoekjes groeien gestaag door, maar met name het medische segment zit in de lift. “Dat heeft alles te maken met een steeds ouder wordende bevolking. Dezelfde demografische trend vertaalt zich door in het gebruik van vochtig toiletpapier”, aldus Broersen.

Rijnders: “Voor onze klanten – zowel A-merken als huismerken – maken we op basis van dit soort inzichten en data doorontwikkelplannen. Je ziet op dit moment ook dat veel partijen hun kwetsbaarheid willen verminderen en op zoek zijn naar kortere ketens. Zeker voor Europese klanten hebben wij die, al zijn we minder geïnteresseerd in het bieden van noodoplossingen. Zoals gezegd, wij geloven in lange termijnrelaties en we zoeken naar partners die met ons de transitie naar minder plastic willen maken.”

Codi Group
Codi Group is een toonaangevende leverancier van vochtige doekjes voor tal van toepassingen (baby, gezicht, huishouden, toiletpapier en medisch gebruik). Codi produceert jaarlijks zo’n zeven miljard vochtige doekjes (goed voor circa 250 miljoen pakjes). Die maakt het bedrijf voor vele A-merken, maar ook voor huismerken van tal van toonaangevende retailers in diverse landen.
Het bedrijf is eigendom van investeerder Active Capital Company en het management. Bij Codi Group werken zo’n 500 mensen op drie productielocaties:
• Codi International, Veenendaal
• Incare, Venray
• Innovate, Naumburg (Duitsland)
Ceo Fridjov Broersen: “Onze grootste locatie in Veenendaal is de afgelopen jaren fors gemoderniseerd, waardoor de productie nu in hoge mate geautomatiseerd is en een veel lagere CO2- uitstoot heeft. Onze kleinere locatie in Venray is minder geautomatiseerd, maar daardoor flexibeler en geschikt voor kleinere productieruns en complexere handmatige productie.”
De productielocatie in Venray is sinds kort ook gecertificeerd voor de productie van medische wipes. In het Duitse Naumburg worden uitsluitend doekjes voor medisch gebruik geproduceerd. Codi Group heeft alle benodigde disciplines in eigen huis, van productie tot logistiek.
Manager Portfolio & Innovation Iris van der Velden: “We beschikken over een eigen afdeling productontwikkeling; 7% van onze medewerkers houdt zich bezig met innovatie.” Die innovatie is vooral gericht op het reduceren van de hoeveelheid plastic. De doelstelling is om op jaarbasis 10 miljoen kilo plastic minder te gebruiken. Gerealiseerde reducties worden uitgedrukt in olifanten
(1 olifant = 5.000 kilo). Tot dusver werden er al honderden olifanten bespaard.