Coop dikt omzet in 2019 met 19% aan

0
Leestijd: 2 minuten

Coop heeft in 2019 een consumentenomzet behaald van € 1,54 miljard. De omzetgroei komt voort uit de gezamenlijke consumentenomzet van 314 Coop-winkels, de resterende omzet van de geacquireerde winkels voor ombouw: Coop groeide met 24 winkels naar in totaal 314 Coop-winkels eind 2019. Coop realiseerde een consumentenomzet van € 1,493 miljard – een toename van 19% – tegenover € 1,259 miljard (2018). Het marktaandeel van Coop steeg daardoor naar 3,7%.

De omzet van geacquireerde winkels vóór ombouw droeg in 2019 in het eerste halfjaar € 45 miljoen bij (€ 132 miljoen in 2018). Ten opzichte van 2018 kende Coop een consumentenomzetstijging van € 147 miljoen (+11%); van € 1,39 miljard (2018) naar € 1,54 miljard (2019). Met deze groei van 11% groeit Coop bijna drie keer harder dan de markt (+4%| bron: Nielsen, cumulatief week 51), mede gesteund door autonome groei. Het marktaandeel van Coop steeg naar 3,7%, met een recordmarktaandeel van 4,2% in de zomer.

In de eerste helft van 2019 heeft Coop het resterende deel van de in 2018 geacquireerde Emté-winkels omgebouwd. Eind 2019 staat het totaal aantal Coop-winkels op 314, een groei van 24 winkels. Mede door verbeteringen in de operationele kasstroom alsook door de verkoop van enkele winkels en vastgoedposities heeft Coop de schuldenlast aanzienlijk verlaagd.

Vernieuwingen in de winkels

Coop focust op groei en modernisering van haar winkels. In 2019 is de introductie van een volledig nieuwe broodafdeling en een grote upgrade van de groente- en fruitafdeling gestart. De implementatie van een kookgemakmeubel in 135 winkels speelt in op de veranderende (eet)gewoonten van de consument, waarbij de verse, makkelijke en bewuste maaltijd een steeds centralere plek inneemt. Coop past zo succeselementen van stadsformule Coop Vandaag toe als verrijking van ‘gemak’ in al haar supermarkten en biedt daarmee steeds meer de oplossing voor de dagelijkse maaltijd.

Online groeit Coop hard door

Op het vlak van e-commerce zet de groei van Coop ook stevig door. Coop online groeide zelfs twee keer harder dan de markt voor thuisbezorging en is veruit de ‘grootste winkel’ van de organisatie. In 2019 bestelde 50% (tegenover 30% in 2018) van de klanten via de gebruiksvriendelijke, innovatieve bestelapp. Vanwege de groei, serviceverbetering en duurzaamheid, wordt in samenwerking met deelneming Telesuper gebouwd aan een logistieke hub-structuur voor bezorging van online boodschappen.

Coop maakt haar volledige jaarcijfers bekend na de ledenraadvergadering op 2 april 2020.