Dirk en Dekamarkt worden verzelfstandigd

0
Leestijd: 2 minuten

Detailresult, het moederbedrijf van de supermarktformules Dekamarkt en Dirk, meldt dat de organisatiewijziging van de supermarktformules inmiddels succesvol is afgerond. Nadat in 2021 de operationele en commerciële aansturing bij de formules zelf werd belegd, kondigt Detailresult vandaag het voornemen aan om beide supermarktformules als twee afzonderlijke juridische entiteiten naast Detailresult verder te laten gaan. Beide formules blijven vanwege de schaal- en synergievoordelen onveranderd gebruik maken van de logistiek, productiebedrijven en het servicekantoor van Detailresult.

In april 2021 kondigde Detailresult een organisatiewijziging aan om het onderscheidend vermogen van de twee formules beter tot zijn recht te laten komen: nog meer discount voor Dirk en nog meer prijsattractieve fullservice voor Dekamarkt. De operationele en commerciële aansturing is bij de formules ondergebracht en voor alle gezamenlijke afdelingen is beoordeeld of de bijdrage aan de formules het grootst is bij een centrale of decentrale aansturing. Op basis hiervan zijn marketing, kwaliteit en duurzaamheid en het bouwbureau eveneens overgegaan naar de formules. Het merendeel van de afdelingen van het servicekantoor, zoals HR, Finance, ICT en datamanagement wordt gezamenlijk voortgezet.

Doordat Detailresult naast diverse ondersteunende diensten voor beide formules ook de logistiek blijft verzorgen en brood en vlees blijft produceren, blijven de schaal- en synergievoordelen van het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten in de nieuwe situatie behouden en kunnen de formules individuele commerciële slagkracht optimaal combineren met deze schaal- en synergievoordelen van Detailresult. Het ‘moederbedrijf’ zal zich verder blijven ontwikkelen en professionaliseren, terwijl beide formules met de ondersteuning van Detailresult hun eigen, unieke koers kunnen varen.

Als laatste stap in de organisatiewijziging is Detailresult voornemens om de twee supermarktformules juridisch af te splitsen. Deze wijziging heeft geen impact op de klanten, medewerkers of partners van de ondernemingen. Door het creëren van afzonderlijke juridische entiteiten voor de formules, sluit de eigendomsstructuur van de formules aan bij de nieuwe operationele aansturing, terwijl de families gezamenlijk eigenaar blijven van Detailresult. De wijziging is onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd over de wijziging.