‘Een geïntegreerd Danone is een effectiever Danone’

0
Leestijd: 5 minuten

De integratie van Alpro, Nutricia en Danone Zuivel tot één Danone-organisatie is in volle gang. Het moet Danone slagvaardiger maken. “Schaalgrootte is geen doel op zich. Maar we kunnen hiermee sneller acteren en meer impact maken op consument en shopper”, aldus directeur Retail Frank den Haan.

Zuivel, babyvoeding en plantaardige alternatieven voor zuivel, dat waren de divisies waarin Danone in ons land tot dusver was georganiseerd, maar het roer ging om. Met de komst van topman Antoine de Saint-Affrique wordt er gewerkt aan manieren om de resultaten van het beursgenoteerde Danone te verbeteren. “Zonder afbreuk te doen aan al datgene dat in de jaren daarvoor is opgebouwd”, benadrukt Frank den Haan. Zo hecht Danone veel waarde aan de B Corp certificering. “Maar om je maatschappelijke doelstellingen te realiseren heb je ook sterke bedrijfsresultaten nodig. Het besluit om de divisiestructuur van Danone wereldwijd te veranderen in een landenstructuur gaat daaraan bijdragen. Het maakt Danone als bedrijf effectiever waarbij we de identiteit van de afzonderlijke bedrijven willen bewaren. Aan de missie van Danone – ‘Bringing health through food to as many people as possible’ – is niets veranderd.”

Collectieve trots

De afzonderlijke bedrijven – Alpro, Nutricia en Danone – worden sinds begin dit jaar dus geïntegreerd in ‘One Danone’, zoals de herstructurering is gaan heten. Volgens Den Haan is die operatie goed op weg en moet zorgen voor betere prestaties. “De integratie gaat ons echter ook op een andere manier helpen. Er werken hier veel bevlogen mensen die een meer dan een intrinsieke motivatie voor hun werk hebben. Dat willen we natuurlijk zo houden – ook in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt – maar dat betekent dat je ook als werkgever op de kaart moet staan.” Ook daarbij staat een geïntegreerd Danone sterker, denkt Den Haan.

Nutrilon Melk & Plantaardig, de eerste opvolgzuigelingenvoeding van Nutrilon op basis van melk en plantaardige ingrediënten. De verpakking is volledig recyclebaar en heeft 30% minder CO2-uitstoot per verpakking in vergelijking met Nutrilon 2.

Hij vindt dat Danone in ons land tot dusver als bedrijf onderbelicht blijft, terwijl er alleen in Nederland al in totaal zo’n 2.600 mensen op de verschillende Danone-locaties werken. “Jonge mensen die bij ons komen werken hechten veel waarde aan het feit dat het bij Danone niet alleen om economische belangen gaat, maar dat er oog is voor de bredere samenleving. Onze B Corp-certificering helpt daar zeker bij. De oorsprong met grondlegger Isaac Carasso en later Antoine Riboud, de impact van het bedrijf op de internationale zuivelsector en de sociale koers van Danone (met niet alleen B Corp-certificering, maar ook de Benefit Corporation-status in de Verenigde Staten en die van Société à Mission in Frankrijk, red.), dat alles rechtvaardigt een collectieve trots die we als één Danone beter voor het voetlicht kunnen brengen.”

Flexitarisch dieet

“Primair moet ‘One Danone’ ervoor zorgen dat de krachten van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen gebundeld worden. “Het gaat niet om de schaal als zodanig, maar met meer schaalgrootte kunnen we onze resultaten verbeteren waarmee we ook sneller onze maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren”, stelt Den Haan. “Belangrijker voor onze handelspartners is dat we ook in hun richting operationeel effectiever worden.” Daarbij geldt Nederland als a-typisch binnen Danone in Europa.

In tegenstelling tot veel andere landen is Danone hier immers geen marktleider in de totale zuivelmarkt, maar is het met Alpro weer wel juist leidend in plantaardige alternatieven voor zuivel. De basis voor babyvoeding binnen Danone werd in Nederland al in 1896 gelegd door Nutricia. Den Haan: “Het zijn stuk voor stuk bijzondere bedrijven waar we zorgvuldig mee omgaan. Van een worsteling tussen zuivel en plantaardige alternatieven voor zuivel is dan ook geen sprake. De acquisitie van White Wave in 2017, waar Alpro deel van uitmaakte, was een bewuste strategische keuze vanuit het uitgangspunt dat een flexitarisch dieet uit overwegingen van gezondheid en milieu aan terrein gaat winnen.”

Holistische visie op zuivel

Retailers hebben tot dusver relatief weinig gemerkt van de integratie van Alpro, Nutricia en Danone. Maar daar komt binnenkort verandering in: één van de eerste tastbare uitingsvormen voor klanten zal namelijk een nieuwe categorievisie op zuivel zijn, waarin in toenemende mate het flexitarische dieet van de consument een belangrijke rol speelt. Den Haan: “Ik kan daar op dit moment nog niet heel concreet over zijn. Onze nieuwe zuivelvisie is geschreven met twee kernonderdelen op de voorgrond: de toegevoegde waarde van Danone-zuivel alsmede de toegevoegde waarde van de plantaardige alternatieven voor zuivel van Alpro. Je krijgt hiermee dus meer dan voorheen een holistische benadering van de algehele zuivelcategorie. Segmentatie op smaak en navigatie op basis van dierlijke en plantaardige zuivel spelen daarin een belangrijke rol. Deze visie gaan we binnenkort met onze handelspartners doorspreken.”

De nieuwe zuivelvisie is echter niet het eerste resultaat van de integratie. Zo was er al de introductie van Nutrilon Melk & Plantaardig 2 en 1+, een nieuwe opvolgzuigelingenvoeding en dreumesdrink op basis van melk en plantaardige ingrediënten.* “Ook bij jonge ouders zie je het groeiende belang van een flexitarische levensstijl terug. Zij leven zelf vaker bewuster en willen ook voor hun kleintje een bewuste keuze kunnen maken. Dat gaat stapsgewijs, maar het belang van goede voeding voor het kind staat altijd voorop.”

Den Haan ziet graag dat handel en industrie gezamenlijk werken aan een grotere ketenimpact van plantaardige voeding, zowel vanuit duurzaamheidsoverwegingen als vanuit het oogpunt van gezondheid voor de consument. “De verschuiving naar een meer plantaardig, flexitarisch dieet is al volop gaande. Ik verwacht dat de verhouding tussen dierlijke en plantaardige voeding op termijn fundamenteel gaat veranderen. Dat vraagt van zowel leveranciers als retailers een behoorlijke inspanning om die verschuiving te begeleiden.” Dat wil geenszins zeggen dat Danone vanaf nu uitsluitend op plantaardig inzet. “Neem bijvoorbeeld HiPro, een nieuw merk dat met zuivel met een hoog proteïnegehalte, een enorme weerklank vindt bij met name sportieve consumenten. Een introductie die spot-on was met enorme sterke rotaties en succes”, aldus Den Haan.

Portfolio optimalisatie

Intussen ziet ook Danone de volatiele economische context. “De consument zal in het aankoopgedrag nieuwe keuzes maken. Het is aan ons om de toegevoegde waarde van onze merken te versterken”, aldus Den Haan. Tegelijkertijd exploderen de inkoopkosten – denk alleen maar aan hoge energiekosten maar ook de sterk gestegen melkprijs. “Daarover hebben we professionele en constructieve gesprekken met onze handelspartners. We zullen samen met onze handelspartners kijken naar de mogelijkheden die we kunnen inzetten. Zo kijken onder andere naar optimalisatie van ons portfolio, van onze promoties en onze activiteiten. Uiteindelijk gaat het om de hele retailmix. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid waarbij we ons voluit blijven concentreren op gezonde groei.”

*Borstvoeding is de beste voeding

Naar één gezamenlijke buitendienst
De integratie van Alpro, Nutricia en Danone wordt ook doorvertaald naar de activiteiten vanuit de buitendienst. Zo beschikten Danone en Nutricia tot nu toe over een eigen buitendienst; Alpro had geen eigen field salesteam. Den Haan: “Ik geloof sterk in de meerwaarde van een buitendienst omdat je ziet dat de lokale verschillen soms erg groot zijn, zeker als het gaat om de verschillende categorieën waarin wij actief zijn. We willen lokaal maatwerk blijven leveren, en steeds de meest passende ondersteuning geven. Wij zijn dit jaar vanaf de zomer met zorg en aandacht met de integratie begonnen en de integratie zal daarom op organische wijze gestalte krijgen.”