Gerard van Dulmen FoodManager van het Jaar

0
Leestijd: 2 minuten

Gerard van Dulmen, directeur inkoop van Superunie, is verkozen tot FoodManager van het Jaar. De bekendmaking vond plaats tijdens het Nationaal Food Congres, dat vandaag en morgen plaatsvindt in het Kurhaus in Scheveningen. Als FoodManager van het Jaar is Van Dulmen de opvolger van Peer Swinkels, algemeen directeur van Bavaria Nederland.
Het juryoordeel luidt als volgt:
“Gerard van Dulmen werd op jonge leeftijd bij Edah een van de leidende en gezichtsbepalende personen. In het consolidatieproces van de supermarktsector ontwikkelde hij zich tot een van gezichtsbepalende mensen bij Laurus. Hij ontwikkelde zich als een manager die met een consistente visie op wat een goed supermarktassortiment moet zijn, in termen van prijs versus productkwaliteit en alles wat daarmee verband houdt. Bovendien, hij ontwikkelde een houding tegenover leveranciers die zuiver en fair is, terwijl hij tegelijk oog hield voor de doelen van het bedrijf waar hij voor werkt. Hoe moeilijk het Laurus ook mocht vergaan, Van Dulmen bleef tot op het laatst een van de steunpilaren van het geplaagde bedrijf. Na de verkoop van Super de Boer werd hij directeur van inkoopvereniging Maxxam, maar al snel wilde Superunie hem als de nieuwe directeur inkoop. In die functie zijn zijn capaciteiten en competenties tot volle wasdom gekomen, schijnbaar intuïtief verenigt hij alle inkoopwaarden en –normen die in de supermarktsector waardevol blijken, met gedegen, onderbouwde, begrijpelijke en aanvaardbare besluitvorming. Hij geeft leiding aan een team dat zijn waarden en normen overneemt en draagt zodoende bij aan de bloei van Superunie. Van Dulmen geldt bovendien als een persoon die betrouwbaar, consistent, loyaal, integer en sportief met leveranciers omgaat. Wij zien in hem een voorbeeld voor wie een functie vervult in de inkoop of verkoop van het supermarktassortiment.”
De FoodManager van het Jaar is een initiatief van FoodPersonality. In het oktobernummer van FoodPersonality volgt een uitgebreid verslag van de uitverkiezing en van het congres.
De FoodManager van het Jaar wordt gekozen in drie beoordelingsronden. De redactie van FoodPersonality stelt elk jaar een lijst op van tien tot vijftien kandidaten die werkzaam zijn in de levensmiddelensector. Vervolgens maakt de raad van advies van het Nationaal Food Congres (het evenement waarop de bekendmaking doorgaans plaatsvindt) van deze ‘longlist’ een shortlist’. Vervolgens buigt een andere jury zich over deze shortlist, namelijk de laatste vijf gekozen FoodManagers van het Jaar. Dit jaar zijn dat (met daarbij de functies die zij in het jaar van uitverkiezing vervulden):
• Fons Deen, algemeen directeur Deen Holding
• Frits van Eerd, bestuursvoorzitter Jumbo Supermarkten
• Sander van der Laan, algemeen directeur Albert Heijn/coo Ahold Europa
• Patrick Reekmans, manager ‘special projects’ FrieslandCampina België
• Peer Swinkels, algemeen directeur Bavaria Nederland.
Hieraan toegevoegd is Jaap Lagerweij, voormalig algemeen directeur Sperwer Holding, als voorzitter van de raad van advies van het Nationaal Food Congres
Als laatste volgt een beoordeling van de voorzitter van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL, koepelorganisatie supermarktketens) en van de voorzitter van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI, koepelorganisatie levensmiddelenfabrikanten). De CBL-voorzitter is Bert Roetert, de FNLI-voorzitter is Bas van den Berg. Hoofdredacteur Gé Lommen van FoodPersonality is niet-stemhebbend voorzitter van de jury van voormalig FoodManagers van het Jaar.