Jaarcijfers Plus: ‘Op veel fronten een goed jaar’

0
Leestijd: 2 minuten

De omzetgroei van Plus overtrof in 2018 voor het vijfde jaar op rij de markt. De consumentenomzet steeg in 2018 met 3,8% ten opzichte van 2017; tegenover een marktgroei van 3,4%. De hogere omzet leidde tot een stijging van de operationele kasstroom met 6,8% tot € 92,4 miljoen. Algemeen directeur Duncan Hoy: “Plus heeft op veel fronten een goed jaar gehad. Zo steeg de omzet, de klantenkring en de operationele EBITDA. Deze sterke basis biedt een uitstekend perspectief voor 2019.” Wel ging er een streep door de plannen voor een nieuw dc in Tiel.

De uitvoering van de strategische programma’s droeg in belangrijke mate bij aan de omzetgroei. Het gaat hierbij vooral om de ombouw van winkels naar de Briljant-formule en de succesvolle implementatie en uitvoering van het e-commerce programma. De internetomzet groeide met bijna 40%. Ook droegen marketingcampagnes en een succesvol actiebeleid dit jaar weer bij aan de omzetgroei.

In 2018 werden er drie nieuwe winkels geopend in Kesteren, Leek en Rolde. Daarnaast werden elf winkels substantieel vergroot.

De operationele kasstroom steeg met € 5,9 miljoen naar € 92,4 miljoen, een stijging van 6,8%. Het bruto-omzetresultaat steeg met € 10 miljoen vooral door de hogere omzet. De kosten – exclusief afschrijvingen – stegen met € 4,1 miljoen vooral door hogere personeelskosten, marketingkosten en winkelondersteuning. De gestegen personeelskosten zijn vooral het gevolg van hogere pensioenlasten.

Er is door Plus in 2018 gewerkt aan de implementatie van een nieuw ERP-systeem. Omdat de realisatie hiervan complexer was dan verwacht, werd besloten een pauze in te lassen die gebruikt wordt om het proces te evalueren en alternatieve vervolgscenario’s uit te werken en te selecteren. Dit gaf aanleiding tot eenmalige extra afschrijvingskosten van € 18 miljoen, waardoor het operationeel resultaat daalde.

Een ander programma betrof de ontwikkeling van een centraal en vergaand gemechaniseerd distributiecentrum te Tiel. Na een beroepsprocedure is het bestemmingsplan dat de realisatie van het nieuwe distributiecentrum mogelijk moet maken geschorst. Dit houdt in dat de gemeente Tiel Plus op dit moment geen bouwvergunning kan verstrekken. Omdat hierdoor forse vertraging in de planning wordt opgelopen, heeft de supermarktorganisatie uitvoerig onderzoek gedaan naar verschillende alternatieven.

Plus is op dit moment met de gemeente Oss aan het onderzoeken of daar het nieuwe distributiecentrum realiseerbaar is. In 2017 werd een voorziening van € 6,4 miljoen getroffen voor de kosten van een sociaal plan – waarover met de Ondernemingsraad en vakbonden een akkoord werd bereikt – voor medewerkers die niet mee kunnen naar het nieuwe distributiecentrum. Het operationeel resultaat 2018 verbeterde hierdoor met dit bedrag ten opzichte van 2017. Het operationeel resultaat daalde uiteindelijk per saldo met € 9,0 miljoen tot € 46,3 miljoen.

Van het operationele resultaat werd € 42,6 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van afnamekortingen. Dit is € 5,8 miljoen minder dan in 2017. Het resultaat na afnamekortingen bedroeg € 3,7 miljoen, een daling van € 3,2 miljoen ten opzichte van 2017. Uiteindelijk daalde de nettowinst met € 2,2 miljoen naar € 8,1 miljoen.

De investeringen kwamen in 2018 uit op € 30,2 miljoen tegenover € 20,2 miljoen in 2017. De investeringen werden volledig gefinancierd uit de operationele kasstroom van € 60,1 miljoen. Plus benadrukt dat het, evenals in voorgaande jaren, geen bankschuld heeft.

De jaarcijfers Plus over 2018 zijn gisteren vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van Plus.