‘Landbouw moet juist intensiever’

0

Vorige week lieten we iemand nog zeggen dat mens en dier elkaar te dicht genaderd waren en dat de samenleving weer meer ‘het lokale’ zou omarmen, deze week: stop met dat dure lokale voedsel voor rijke westerse mensen, landbouw moet juist intensiever.

Degenen die dat zeggen, zijn de Vlaamse filosoof Maarten Boudry (Universiteit Gent) en Hidde Boersma (o.a. co-auteur van het boek ‘Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei’). Zij verwijzen al die waardering voor kleinere landbouwnetwerken en meer waardering voor lokale of regionale voedselvoorziening naar de vuilstort. Lokaal en biologisch geproduceerd voedsel is ondoenlijk als je acht miljard monden moet voeden. Daar heb je nog drie extra planeten voor nodig, zeggen zij schertsend in een gastartikel in NRC Handelsblad.

Het moet efficiënt. Want minder efficiënt houdt in: minder opbrengst, meer benodigde landbouwgrond, meer vernielde natuur, meer broeikasgassen, meer waterverbruik, meer verspilling. “Dankzij moderne technologie en veredeling ligt de opbrengst van onze landbouw tot tien keer zo hoog als vroeger.” Hun pleidooi: ga intensief landbouw bedrijven, meer nog dan nu, en kweek de gewassen dáár waar ze het beste groeien. Niet elke streek is geschikt voor al die verschillende voedingsmiddelen die we willen hebben. Als we daarvoor kiezen, aldus de auteurs, kunnen we wereldwijd met minder landbouwgrond toe en kunnen we zodoende veel meer landbouwgrond ‘teruggeven aan de natuur’. Vooral bossen, die houden de wereld koeler.

En wat de coronacrisis betreft: “Nee, de pandemie is niet de schuld van de industriële landbouw. Juist afgesloten, gecontroleerde systemen leveren het kleinste risico op. (…) Willen we virusuitbraken voorkomen, dan moeten we verder intensiveren en onze productie afsluiten van de buitenwereld.”

Nou, da’s weer een heel andere kijk op landbouw en milieu.

Helaas, de auteurs maken niet duidelijk wat je dan doet met bodemuitputting. Dat is altijd dat argument van de voorstanders van kleinschaligere landbouw, landschapsdiversiteit en gemengde bedrijven. Na tien jaar maïs erdoorheen jagen op je veld kan die grond dat niet meer aan. Wordt vervolgd. Door wie dan ook.