Leverancierskoepels dienen klacht tegen Ahold Delhaize in

0
Leestijd: 2 minuten
De FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie vindt dat Ahold Delhaize te ver gaat bij het afdwingen van lagere prijzen bij leveranciers. De koepelorganisatie heeft daarom een klacht ingediend bij de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken. Ook de Belgische merkenfederatie BABM dient een klacht in over Ahold Delhaize.
Ahold Delhaize voert momenteel gesprekken met de honderd grootste levensmiddelenleveranciers van het bedrijf. Aanleiding is de recente fusie van de ondernemingen. Volgens het supermarktbedrijf profiteren de leveranciers van de toegenomen schaalgrootte van de nieuwe combinatie. Daarom wil Ahold Delhaize lagere prijzen bedingen bij de leveranciers. Maar de manier waarop het concern de onderhandelingen daarover voert gaat volgens de FNLI in tegen de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken.
Volgens FNLI-directeur Philip den Ouden heeft de koepel de afgelopen weken vele klachten van leveranciers ontvangen. Zij klagen over eenzijdige onderhandelingen. “Er zou sprake zijn van het opleggen van voorwaarden met terugwerkende kracht en het openbreken van bestaande contracten”, aldus Den Ouden. En: “Ook wordt gedreigd met consequenties voor de handelsrelatie en eist men vergoedingen waar geen prestaties tegenover staan.”

Al die punten gaan in tegen de gedragcode die leveranciers en afnemende partijen uit de detailhandel zijn overeengekomen. Omdat Ahold en Delhaize de gedragscode hebben getekend, vindt FNLI een klacht bij de stuurgroep op zijn plaats. De koepel heeft geen rechtstreeks contact met Ahold Delhaize gehad. In de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken zitten naast de FNLI de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. De stuurgroep moet de naleving van de gedragscode bewaken, maar het is voor het eerst dat er een klacht wordt ingediend. “De stuurgroep zal moeten vaststellen of er grond is voor een onderzoek”, aldus Den Ouden.
Ook de Belgische merkenfederatie, BABM, dient een klacht in, en wel bij de Supply Chain Initiative, een overlegorgaan waarin boeren, leveranciers en supermarkten met elkaar overleggen over ketenvraagstukken. De BABM heeft vanuit de achterban vergelijkbare grieven vernomen als de FNLI in ons land.
Ahold ontkent desgevraagd dat er sprake is van eenzijdige onderhandelingen. ‘Wij leggen geen voorwaarden eenzijdig op, maar het gaat om onderhandelingen tussen twee onafhankelijke partijen’, aldus een woordvoerder. “Ik ga niets zeggen over de specifieke inhoud van de onderhandelingen, behalve dat Ahold de gedragscode onderschrijft en zich daaraan houdt.”