Milieu Centraal wijst tien ‘topkeurmerken’ voeding aan

0

Er komen nog altijd nieuwe duurzaamheidslogo’s voor voeding op de markt. Dat blijkt uit de nieuwe beoordeling van beeldmerken op voeding, uitgevoerd door Milieu Centraal in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De teller staat bijna op 100, maar slechts 10 keurmerken op voeding zijn topkeurmerken, volgens de milieuorganisatie. Voor een duurzame keuze adviseert Milieu Centraal om in de supermarkt alleen te letten op tien ‘topkeurmerken’.

Het Ministerie van LNV vroeg Milieu Centraal om alle keurmerken en bedrijfslogo’s langs de meetlat te leggen. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Na een grondige beoordeling bleken 10 keurmerken er als beste uit te komen.

De tien topkeurmerken helpen om makkelijker een bewuste keuze te maken in de supermarkt. “Ze stellen hoge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn en hun controle is goed. Al blijven er altijd nog verbeterpunten mogelijk”, zegt Kirsten Palland van Milieu Centraal. “Opvallend is deze keer dat er vooral in de productgroep vlees veel nieuwe duurzaamheidslogo’s op de markt zijn gekomen.”

Dit zijn de 10 topkeurmerken:
• ASC
• Beter Leven 2 en 3-sterren
• Demeter
• EKO
• Europees keurmerk voor biologisch
• Fairtrade
• MSC
• On the way to PlanetProof
• Rainforest Alliance
• UTZ

In 2016 bevatte de lijst nog 11 topkeurmerken. Het keurmerk RSPO voor producten met duurzame palmolie is nu afgevallen, omdat het keurmerk nog maar nauwelijks op producten staat die in de supermarkt worden verkocht. “Voor inkopers blijft het wel belangrijk om voor RSPO te kiezen. Gelukkig voldoet al ruim 90% van alle palmolie in de Nederlandse voedingsindustrie aan de eisen van RSPO”.

Er zijn 95 beeldmerken getoetst op hoe streng hun eisen zijn op milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn, op controle en transparantie. De beoordeling van elk beeldmerk vond plaats binnen een specifieke productgroep, zoals eieren, vlees of koffie. Zo kan goed vergeleken worden welke eisen er echt uitspringen. In vergelijking met de eerste beoordeling van 2016 is de methodiek aangescherpt. Zo is de toetsing van controle uitgebreid. Aspecten als continue verbetering van de eisen die gesteld worden en de verantwoordelijkheid voor de hele keten van boer tot klant zijn deze keer meegenomen.