Plus in de flow
Plus in de flow Shelflife

Plus in de flow

· leestijd 2 minuten Algemeen
Plus Retail heeft de wind in de zeilen. Vorig jaar brak de consumentenomzet voor het eerst door de € 2 miljard. En dat bij een omzetstijging van 3,1%, terwijl de markt slechts 0,8% steeg. Plus Briljant ligt daaraan ten grondslag. En ook in het eerste kwartaal van dit jaar doet Plus het uitstekend: de totale groei komt tot en met week 12 uit op 5,8% (tegen 2,2% voor de markt als geheel). 
De consumentenomzet kwam in 2014 uit op circa € 2,1 miljard, wat een stijging van 3,1% betekende. De groei betreft vooral een stijging in volume en ligt fors boven de markgroei (0,8%). Vooral de ombouw van 43 winkels naar de Plus Briljant-formule en de succesvolle campagnes zijn de belangrijkste factoren voor de omzetgroei, aldus Plus Retail. 
Per saldo steeg het aantal Plus-supermarkten van 254 ultimo 2013 tot 255 ultimo 2014. Naast de sluiting van twee onrendabele winkels werden er in 2014 drie nieuwe ‘Plussen’ geopend, en wel in IJzendijke, Bennekom en Blerick. 
Het bruto-omzetresultaat steeg met € 6,1 miljoen naar € 167,3 miljoen, vooral door omzetstijging en realisatie van belangrijke besparingen in de kosten van de logistiek. Daarnaast is sprake van verbetering van condities bij leveranciers. De indirecte kosten namen toe met € 2,0 miljoen naar € 84,9 miljoen, vooral veroorzaakt door eenmalige kosten van een aantal belangrijke programma’s op het gebied van ICT en e-commerce. Het operationeel resultaat nam toe met 11,7% tot € 56,2 miljoen.
Evenals over 2013, wordt over 2014 een afnamebonus van 2,0% uitgekeerd aan de ondernemers als ook een extra afnamebonus van 0,5% gekoppeld aan de ombouw van de winkel naar het formuleconcept Plus Briljant. 
Daarnaast zijn bijzondere uitkeringen verricht van € 14,9 miljoen aan de ondernemers tegenover € 11,8 miljoen in 2013. Dit betekent een totaal bedrag aan bonussen en bijzondere uitkeringen van totaal € 48,9 miljoen (2013: € 44,1 miljoen). Net als in 2013, wordt hierdoor over 2014 bijna 90% van het operationeel resultaat uitgekeerd aan de ondernemers.
Het operationeel resultaat verminderd met de bonussen en bijzondere uitkeringen leidt tot een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van € 7,3 miljoen. Het aandeel in het resultaat van de 45% deelneming Spar daalde met  € 2,7 miljoen tot € 0,3 miljoen, met name door eenmalige lasten inzake de aangekondigde sluiting van het Spar-distributiecentrum in Alkmaar. Hierdoor daalde de nettowinst uiteindelijk met € 1,6 miljoen tot € 5,7 miljoen.
De investeringsactiviteiten bedroegen in 2014 € 56,0 miljoen, tegenover € 40,1 miljoen in 2013. Deze investeringen hebben vooral betrekking op de verwerving en het behoud van vestigingspunten en op aan ondernemers verstrekte leningen ter financiering van de ombouw van hun winkels naar Plus Briljant. Deze investeringen zijn voornamelijk gefinancierd uit de operationele kasstroom van € 36,9 miljoen en uit aanwezige liquide middelen. In 2014 is, evenals in 2013, de betalingstermijn van de leden met één week verlengd.
In een markt die nog maar weinig groei laat zien, is het onontbeerlijk om onderscheidend te zijn en innovatief te ondernemen. De Plus Briljant-strategie voorziet hier volgens Plus Retail in en blijft de belangrijkste motor achter de omzetgroep. Plus Briljant wordt dan ook verder uitgerold om samen met de ondernemers te streven naar de positie van beste supermarkt van Nederland. Ook gaat in de eerste helft van 2015 een nieuw online platform live, waarmee een belangrijke stap wordt gezet in de online strategie. 
Plus is 2015 uitermate goed begonnen. Het groeit ook in het eerste kwartaal harder dan de markt. Waar de markt een groei van 2,2% (tot en met week 11) laat zien, is de totale groei van Plus 5,8% (tot en met week 12). Het marktaandeel kwam het eerste kwartaal gemiddeld uit op 6%. Daarnaast zijn er meer klanten dan ooit in onze supermarkten geweest en steeg de gemiddelde besteding. 

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.
  • Vacatures

    Nieuwsbrief