Afbeelding

Regering stelt bemiddelaar aan na patstelling Delhaize

Nieuws

De Belgische regering stelt een zogeheten ‘sociaal bemiddelaar’ aan voor het overleg tussen de directie van Delhaize en de vakbonden. Delhaize vroeg hier vandaag om, aan het adres van de minister van Werk en Economie, Pierre-Yves Dermagne. Momenteel is nog niet bekendgemaakt wie die bemiddelaar is.

Vanochtend was er opnieuw overleg tussen de Delhaize-directie en de vakbonden, maar ook dat leverde niets op. Het overleg tussen deze partijen is nu voor de derde keer mislukt, op de derde achtereenvolgende dinsdag. Zoals bekend wil Delhaize de 128 filialen verzelfstandigen en de filialen omvormen tot supermarkten van ondernemers en/of franchisers. Delhaize heeft 764 supermarkten, waarvan 636 franchisevestigingen en 128 filialen.

Dit besluit stuitte meteen op veel verzet van personeel en vakbonden, omdat de loon- en arbeidsomstandigheden van personeel in filialen in hun ogen beter beschermd zijn. Kort nadat het eerste overleg mislukte, gingen veel werknemers van de filialen in staking. Ook vandaag zijn er volgens verschillende Belgische media nog steeds Delhaize-filialen dicht.Niet meer een meerderheid, maar wel ongeveer de helft, aldus die media. Delhaize-filialen zijn nu al ruim twee weken gesloten, maar welk filiaal wel en welk niet, dat wisselt.

Delhaize, maar ook ondernemersorganisaties als bijvoorbeeld Unizo, bestrijden het beeld dat het personeel van Delhaize erop achteruit zal gaan, omdat de contracten nooit zomaar veranderd kunnen worden. Maar de vakbonden wijzen erop dat franchisevestigingen elk een eigen bedrijf vormen, en die schaal is niet groot genoeg om lid van een vakbond te zijn. En daarnaast kunnen ondernemers en franchisers bij een wisseling van een werknemer het contract wél veranderen.

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.
  • Vacatures

    Nieuwsbrief