Afbeelding
Shutterstock

CBL: tevreden over focus op koopkracht in Miljoenennota, maar meer lastenverlaging nodig

Door: Dave van Loon · leestijd 1 minuut Nieuws

Branchekoepel CBL verwelkomt de begrotingsaankondigingen die het demissionaire kabinet vandaag (Prinsjesdag) voor 2024 doet. Het CBL waardeert de focus op armoedebestrijding en het verbeteren van de koopkracht van Nederlandse huishoudens. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse supermarkten pleit het CBL wel voor meer structurele lastenverlagingen om de koopkracht blijvend te verbeteren.

Het CBL ziet de recent aangekondigde maatregelen om de koopkracht te versterken als een positieve ontwikkeling. De timing is cruciaal, want consumenten hebben te maken gehad met een scherpe koopkrachtdaling. Deze daling is het gevolg van meerdere factoren, zoals de COVID-19-pandemie en de Oekrai¨ne-crisis, die allebei zwaar hebben ingehakt op de levensmiddelensector. De € 2 miljard die het demissionaire kabinet vrijmaakt voor armoedebestrijding is daarom een noodzakelijke en welkome stap om de bestaanszekerheid van veel Nederlanders te verbeteren.

Arbeidskorting omhoog

Het CBL juicht het kabinetsplan toe om de arbeidskorting met € 115 te verhogen. Deze maatregel maakt werk meer lonend en levert daarmee een tweevoudig positief effect op. Enerzijds stimuleert het de koopkracht, wat cruciaal is in een tijd van hoge inflatie. Anderzijds versterkt het de vertrouwensbasis bij ondernemers, die al voor grote uitdagingen staan rond personeelswerving en -behoud in een onzekere economische context.

Btw-verlaging voedsel

CBL-directeur Marc Jansen hoopt dat er de komende periode structureel werk wordt gemaakt van lastenverlagingen: “Wij pleiten voor een verlaging van de belasting op arbeid, zodat werken meer gaat lonen. Hierdoor houden werknemers meer over van hun loon en wordt het aantrekkelijker om te werken. Om de koopkracht verder te verbeteren dringen we er ook op aan om de btw voor voedsel – een eerste levensbehoefte – structureel te verlagen. Te beginnen met producten binnen de Schijf van Vijf en duurzaam voedsel met een Topkeurmerk. Nu is niet de tijd om prijzen te verhogen.”

Duurzame transities in de knel

Het CBL onderschrijft de uitspraak van de Koning in de Troonrede dat ‘verdienen voor verdelen komt’ en ziet dit als een stevige basis voor gesprekken over noodzakelijke transities in energie, klimaat en landbouw. Het CBL doet een dringende oproep aan de overheden om belemmeringen in vergunningverlening aan te pakken die duurzame ontwikkeling in de voedselketen verhinderen. Ondernemers lopen tegen netcongestie aan bij de uitbreiding van duurzame energie. Ook dreigen investeringen voor dierenwelzijn te stranden door bureaucratische belemmeringen. Het CBL roept het kabinet op tot daadkracht op deze thema’s om verbetering niet tot stilstand te laten vallen.

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.
  • Vacatures

    Nieuwsbrief