Ondernemers Jumbo stemmen in met nieuw franchise-conditiestelsel

0
Leestijd: < 1 minuut
Een grote meerderheid van de zelfstandige ondernemers van Jumbo heeft gisteren tijdens een Algemene Ledenvergadering goedkeuring gegeven aan een nieuw, vijfjarig franchise conditiestelsel. In het nieuwe conditiestelsel zijn financiële afspraken vastgelegd tussen Jumbo en de franchisenemers. Eerder was al een principeakkoord bereikt tussen Jumbo Supermarkten en de ondernemersvereniging (OVJ). Het nieuwe conditiestelsel maakt gebruik van de collectieve kracht maar houdt tevens rekening met de specifieke marktgebieden en diversiteit van de winkels.
“Ondernemerschap zit bij Jumbo, als grootste franchiseformule binnen de Nederlandse foodretailmarkt, diep verankerd in het DNA. Onze groeiambities zijn fors en we realiseren ons goed dat we daarbij de ondernemingszin van al onze franchisenemers hard nodig hebben. Alleen samen kunnen we onze ambities waarmaken. We zijn er dan ook trots op dat we dit resultaat samen met onze franchisenemers hebben kunnen bereiken,” aldus CFO Ton van Veen.
Ook de OVJ ziet in het nieuwe conditiestelsel een belangrijke basis voor verdere groei. “De Jumbo-ondernemers vormen een hecht collectief, en juist vanuit die gemeenschappelijkheid krijgt het ondernemerschap sterke impulsen. In het nieuwe conditiestelsel ligt extra nadruk op rendementsontwikkeling, kostenbeheersing en omzetmaximalisatie. Dat zijn belangrijke zaken om gestalte te kunnen geven aan onze gezamenlijke visie, namelijk ‘samen ondernemen, samen winnen’,” aldus voorzitter Carl van Dam van de OVJ.
Het nieuwe franchise-conditiestelsel is voor een deel gebaseerd op de bestaande collectieve afspraken, maar kent ook verschillende onderdelen die inspelen op de huidige marktontwikkelingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gedifferentieerd toekennen van marges en bonussen aan de hand van de specifieke marktsituatie en het meedelen in te realiseren synergie-effecten uit het logistieke proces door de Jumbo-ondernemers. Onderdeel van de afspraken is ook de instelling van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de OVJ en de Raad van Bestuur. Dit orgaan gaat zich buigen over de verdere versterking van de Jumbo-formule.