Onderzoek online supermarktbestedingen: corona zorgt voor hogere penetratie en bestedingen

0
Leestijd: 3 minuten

Uit de jongste Monitor Online Supermarktbestedigen van Supermarkt & Ruimte blijkt een forse toename van de penetratiegraad (het aandeel consumenten dat aangeeft (ook) online boodschappen te doen). Deze steeg tussen oktober 2019 en nu van 18% naar 24%. Dit is een zeer forse toename in vergelijking met de eerder stapsgewijze penetratiegroei van de afgelopen jaren.

In de actuele meting – de tiende inmiddels – is gevraagd in welke mate consumenten meer online boodschappen zijn gaan doen door de uitbraak van het coronavirus. 18% van de ondervraagde consumenten geeft aan de corona-uitbraak inderdaad dé aanleiding is geweest om voor het eerst online booschappen te doen. Een vergelijkbaar aandeel (17%) geeft te kennen nu meer online boodschappenbestedingen te doen. Voor 64% van de consumenten heeft de afgelopen periode geen wijziging in het koopgedrag veroorzaakt voor de aankoop van supermarktassortiment.

Kennisplatform Supermarkt & Ruimte verricht halfjaarlijks een consumentenonderzoek naar de ontwikkeling van online supermarktbestedingen. De nieuwste meting die medio april plaatsvond was een unieke dankzij de extreme marktomstandigheden door de uitbraak van het coronavirus. De supermarktsector heeft sindsdien te maken met een bovengemiddelde omzetontwikkeling en de afgelopen weken werd al duidelijk dat online boodschappen doen een forse impuls heeft gekregen.

Voor de onderzoekers was dat volop aanleiding om de ontwikkeling van de online supermarktomzet nóg beter in beeld te brengen. Met ondersteuning van SuperVastgoed, Altera Vastgoed en Colliers International heeft Supermarkt & Ruimte een representatief marktonderzoek naar de online supermarktbestedingen verricht, dit keer onder 2.000 Nederlandse huishoudens. Doel van het onderzoek is om de ontwikkeling van de online supermarktbestedingen zo objectief en zorgvuldig mogelijk te analyseren en de effecten van de ontwikkeling in het juiste perspectief te zetten bij de beoordeling van supermarktlocaties en vastgoed.

12% hogere bestedingen

Het beeld dat Nederland massaal aan het hamsteren is geslagen in de eerste ‘coronaweken’ behoeft enige nuancering. 66% van de ondervraagden geeft namelijk aan niet gehamsterd te hebben. Ongeveer 30% geeft aan ‘een beetje’ extra te hebben ingeslagen, 3% heeft ‘meer’ ingeslagen te hebben dan normaal en nog geen 1% geeft aan ‘veel extra’ te hebben ingeslagen. Een derde (34%) van de consumenten heeft – ondanks de oproep om dit vooral niet te doen – toch extra supermarktproducten ingeslagen in de tweede helft van maart.

De gemiddelde online supermarktbesteding komt op dit moment uit op afgerond € 85,- en ligt daarmee € 10,- oftewel bijna 12% hoger dan in oktober 2019. Van alle consumenten die online boodschappen doen laat 78% deze thuisbezorgen, 17% haalt de bestelling zelf op en 5% combineert beide mogelijkheden. Op de vraag of men in de toekomst vaker online boodschappen wil doen antwoordt 21% van alle ondervraagde consumenten bevestigend. Dit aandeel ligt overigens op een vergelijkbaar niveau als in voorgaande metingen.

Online marktaandeel naar 4%

Wat is nu het aandeel online supermarktomzet gegenereerd door consumenten? Vanaf 2015 nam dit aandeel langzaam maar zeker toe. De absolute groei was duidelijk meetbaar, maar de relatieve groei was beperkt doordat de totale omzet van de supermarktsector een sterkere groei liet zien. Dit bleek ook een belangrijke oorzaak van de uitkomst dat het becijferde aandeel online supermarktomzet in 2019 leek te stabiliseren (‘de deler groeide harder dan de noemer’). De fors toegenomen penetratiegraad (vooral dankzij de virusuitbraak) verraadt al veel en dat wordt bij een nadere analyse bevestigd. De absolute online supermarktomzet raamt Supermarkt & Ruimte nu op € 1,6 miljard wat neerkomt op een aandeel van 4%. Let wel, dit betreft uitsluitend de bestedingen door consumenten.

Indien de zakelijke markt hierbij wordt meegerekend zal het aandeel naar schatting rond 5% uitkomen, hoewel dit marktsegment door de gevolgen van de ‘intelligente lockdown’, waaronder het massaal thuiswerken van personeel, op dit moment onder druk zal staan. Lees het volledige artikel op FP+.