Online supermarktbestedingen huishoudens groeien naar 1,6%

0
Uit een nieuwe meting van kennisplatform Supermarkt & Ruimte blijkt dat 1,6% van de supermarktbestedingen door huishoudens via het online kanaal gaat. Hiermee is dit ‘online aandeel’ ten opzichte van een half jaar geleden met 23% toegenomen (toen 1,3%). De online omzet van supermarktbestedingen door huishoudens bedraagt op dit moment circa € 567 miljoen. Ter vergelijking: de totale supermarktomzet bedraagt circa € 35,6 miljard.
De concurrentie van internet voor de omzetontwikkeling van fysieke supermarkten blijft daarmee nog altijd beperkt. De gemiddelde besteding per online bestelling bedraagt € 92,- en lag daarmee op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder (€ 90,-). De belangrijkste doelgroep is nog altijd gezinnen met kinderen, merendeels woonachtig in het westen van het land. Opvallend is dat de penetratiegraad vrijwel onveranderd is gebleven en nog altijd circa 12% bedraagt. Het aandeel consumenten dat in de nabije toekomst verwacht online supermarktbestedingen te doen blijft eveneens stabiel met 21%. Uit de Top-50 snelst groeiende merken online, afgelopen november, bleek al dat de groei van online supermarkten vooral van (klein)zakelijke klanten lijkt te komen.

Het kennisplatform Supermarkt & Ruimte1 is sinds oktober 2015 in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed een monitor gestart, waarbij ieder half jaar ruim 1.500 consumenten ondervraagd worden over hun feitelijk koopgedrag waar het gaat om online supermarktbestedingen door consumenten. De meest recente meting is de vijfde sinds de start van de monitor. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat.

De twee belangrijkste online supermarkten zijn Albert Heijn en Jumbo. Albert Heijn blijft online marktleider met een geschat marktaandeel van 58% (vergelijkbaar met een jaar geleden: 58%). Het online marktaandeel van Jumbo is in een jaar tijd toegenomen van 14% naar 22%. Jumbo neemt daarmee een tweede positie in, maar heeft het verschil met Albert Heijn verkleind. Supermarktproducten die het meest online worden gekocht zijn frisdrank, water en sappen en kruidenierswaren. De sterkste groei (≥ 100%) wordt waargenomen bij een aantal versproducten (met name vlees en brood en banket), drogisterij-artikelen, was-en reinigingsmiddelen en toilet- en keukenpapier.