Online supermarktbestedingen stabiel?

0
Leestijd: 2 minuten

Uit de jongste Monitor Online Supermarktbestedingen blijkt dat 1,3% van de supermarktbestedingen door huishoudens via het online kanaal gaan. Hiermee is dit aandeel ten opzichte van een half jaar geleden stabiel gebleven (eveneens 1,3%). Uit het onderzoek blijkt overigens wel dat het marktaandeel van Picnic groeit. De online omzet van supermarktbestedingen door gezinnen bedraagt op dit moment circa € 450 miljoen.

Ter vergelijking: de totale supermarktomzet bedraagt circa € 36 miljard. De concurrentie van internet voor de omzetontwikkeling van fysieke supermarkten blijft daarmee nog altijd beperkt. De gemiddelde besteding per online bestelling bedraagt € 78,- en nam het afgelopen half jaar niet toe. De belangrijkste doelgroep is nog altijd gezinnen met kinderen, merendeels woonachtig in het westen van het land.

De Monitor Online Supermarktbestedingen is een initiateif van het kennisplatform Supermarkt & Ruimte, onderzoeksbureau Strabo en vastgoedadviseur SuperVastgoed. Ieder half jaar worden ruim 1.500 consumenten ondervraagd over hun feitelijke koopgedrag als het gaat om online supermarktbestedingen. De resultaten zijn dankzij een weging landelijk representatief. Aan de hand van de monitor wordt de ontwikkeling van het online koopgedrag en de bestedingen aan supermarktartikelen in kaart gebracht, door de tijd heen gevolgd en kunnen de gevolgen voor supermarktvastgoed worden ingeschat.

De cijfers uit de monitor komen niet overeen met bijvoorbeeld die van marktonderzoeker GfK. Een van de verklaringen hiervoor is dat in de cijfers van GfK ook de bestedingen van (klein)zakelijke klanten worden meegenomen. GfK gaat op basis daarvan uit van een online marktaandeel van 2,7% in het eerste kwartaal van dit jaar.

Van alle ondervraagde consumenten geeft circa 12% in algemene zin aan wel eens een product te kopen dat ook in de supermarkt verkrijgbaar is. Daarmee is de penetratiegraad van online boodschappen doen eigenlijk al vier metingen op rij stabiel. Bijna de helft (45%) van deze doelgroep is georiënteerd op Albert Heijn en 18% op Jumbo. Voor het eerst komt Picnic duidelijk naar voren in het onderzoek met een online marktaandeel van bijna 9%. Dit ging met name ten koste van het online marktaandeel van Albert Heijn.

Het online marktaandeel van Jumbo groeide het afgelopen half jaar met 7%-punt. De frequentie waarmee de gemiddelde consument online supermarktaankopen doet ligt nog steeds erg laag: bijna de helft van deze doelgroep bestelde langer dan twee weken geleden voor het laatst een supermarktproduct online.