Ook Nestlé Nederland wil ‘gelijk speelveld verantwoord ondernemen’

0
Leestijd: 2 minuten

In een ingezonden artikel in NRC Handelsblad roepen vier vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vakbond en de ngo-wereld het huidige kabinet op dat men van de convenanten afstapt en aan wetgeving gaat werken als het gaat om mensen- en dierenleed bij de productie van artikelen. Een van die vier is Martine Olijslagers-Kuip, boegbeeld van de fairtrade-chocolade van Nestlé Nederland.

Het ingezonden artikel is ondertekend door Erica Roolvink (inkoopdirecteur Zeeman), Anneke Westerlaken (voorzitter CNV Internationaal), Michiel Servaes (algemeen directeur Oxfam Novib) en dus Olijslagers-Kuip, die bij Nestlé in Nederland ‘business officer confectionery’ is (‘confectionery’ is Engels voor zoetwaren, en daar hoort chocolade ook bij).

In het artikel wordt erop gewezen dat het kabinet destijds, in 2017, begon met convenanten: afspraken voor verplichtingen vanaf het moment van ondertekenen en in de verdere toekomstige jaren. Maar de vier wijzen erop dat met die convenanten marktpartijen die meer werk maken van het voorkomen van mensen- en dierenleed, meer kosten of meer andere verplichtingen ten uitvoer brengen en zodoende moeten concurreren tegen bedrijven die dat veel minder doen en dat kan ten koste gaan van de concurrentiepositie van zo’n voorhoedespeler. Koplopers op het gebied van verantwoord ondernemen worden zodoende gestraft voor het feit dat ze meer verantwoordelijkheid aan de dag leggen.

Het gaat hier om normen om mensen- en dierenleed te voorkomen zoals de OESO die ooit naar voren heeft gebracht. Denk aan het bestrijden of voorkomen van kinderarbeid in derdewereldlanden, ontbossing en onderbetaling en/of uitbuiting van werknemers. De Nederlandse overheid begon er in 2011 al op aan te dringen, maar sinds 2017 zijn er dus convenanten. Maar die, zoals de vier, kunnen nadelig werken voor koplopers.

En daarom roepen de vier op tot wetgeving op het gebied van verantwoord ondernemen. Dan ontstaat er een gelijk speelveld in Nederland en een voorbeeldfunctie voor Europa. En het is zeker niet zo, aldus de vier, dat Nederland daar dan enorm zijn nek mee uitsteekt in Europa, want in Frankrijk bestaat zo’n wet al en in Duitsland en Finland zijn wetsvoorstellen in ontwikkeling.