Opnieuw een goed jaar voor Plus

0
De consumentenomzet van Plus steeg in 2017 met 5,5% ten opzichte van 2016, zo maakt Plus vandaag bekend. Dat is 2,1% hoger dan de marktgroei van 3,4%. De hogere omzet leidde tevens tot een hoger bruto-omzetresultaat. En Doordat sprake was van een beperkte stijging van de kosten, steeg het operationeel resultaat uiteindelijk met 13,1% tot € 55,3 miljoen. “2017 was opnieuw een succesvol jaar voor Plus. (…) Plus is in 2017 weer sterker en beter geworden door verder te investeren in formuleontwikkeling, e-commerce, nieuwe ICT-systemen en een volledig gemechaniseerd distributiecentrum dat in 2020 haar deuren opent”, aldus topman Jan Brouwer.
De uitvoering van de strategische programma’s droegen volgens Plus in belangrijke mate bij aan de omzetgroei. Het gaat hierbij vooral om de ombouw van winkels naar Briljant en de succesvolle implementatie en uitvoering van het e-commerce programma. Daarnaast droegen sterke marketingcampagnes en een succesvol actiebeleid bij aan de omzetgroei.
In 2017 werden door Plus twee nieuwe winkels geopend in IJsselstein en Ederveen. Negentien winkels zijn substantieel vergroot en zes winkels zijn gereloceerd. Dit resulteerde in een totaal van 18.266 vierkante meter aan nieuw bruto vloeroppervlak. Drie vestigingspunten met te weinig toekomstperspectief sloten de deuren. Dit betrof winkels in Ten Boer, Hardenberg en Winterswijk. Per saldo werd 7.622 vierkante meter toegevoegd aan winkelvloeroppervlakte. Hiermee werd in 2017 opnieuw een verdergaande verbetering van de kwaliteit van het winkelbestand gerealiseerd.
Evenals in 2016 werd er in 2017 hard gewerkt aan de uitvoering van grote strategische programma’s. De hiermee verband houdende kosten stegen met € 10,0 miljoen.
Een van die programma’s behelst een nieuwe infrastructuur van de distributie. Plus heeft op dit moment vier regionale distributiecentra, waarvan de activiteiten binnen enkele jaren stapsgewijs zullen worden ondergebracht in één centraal en volledig gemechaniseerd distributiecentrum in Tiel. Er werken in de huidige vier distributiecentra ruim 400 fte.
Voor de medewerkers die niet mee kunnen naar het nieuwe distributiecentrum, is in 2017 met de Ondernemingsraad en vakbonden een akkoord bereikt over een sociaal plan, waarbij het uitgangspunt is om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Voor de kosten van dit sociaal plan werd in 2017 een voorziening getroffen van € 6,4 miljoen.
Zonder de hogere kosten van de strategische programma’s was er sprake van een daling van de kosten in 2017 met € 9,5 miljoen. Dit vooral door lagere pensioenlasten, lagere lasten inzake ondersteuning van winkels en het sluiten van onrendabele winkels.
Per saldo steeg de operationele EBITDA met € 5,7 miljoen naar € 86,5 miljoen, een stijging van 7,0%. De afschrijvingen en amortisatielasten daalden met € 2,1 miljoen, daartegenover staat een verslechtering van de financiële baten en lasten van € 1,5 miljoen. Het operationeel resultaat steeg uiteindelijk met € 6,4 miljoen tot € 55,3 miljoen.
Van het operationele resultaat werd € 48,4 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van afnamekortingen. Dit is € 5,2 miljoen meer dan in 2016. Over 2017 wordt, evenals over 2016, een reguliere afnamekorting van 2,0% uitgekeerd. Daarnaast worden extra eenmalige afnamekortingen van 1,2% uitgekeerd tegenover 1,0% over 2016.
Het resultaat na afnamekortingen bedroeg € 6,9 miljoen, een stijging van € 1,1 miljoen ten opzichte van 2016. Het aandeel in het resultaat van de 45% deelneming in Spar steeg met € 1,1 miljoen tot € 5,2 miljoen. Uiteindelijk steeg de nettowinst met € 1,9 miljoen naar € 10,3 miljoen.