PLMA: Europees aandeel private label naar hoogste niveau

0

Het aandeel van private labels blijft in heel Europa stijgen, zo blijkt uit cijfers van Nielsen in het nieuw verschenen PLMA Handboek. Deze jongste Nielsen-gegevens laten zien dat het marktaandeel van het private label vorig jaar in 12 van de 19 Europese landen – inclusief Nederland – is gestegen. In 17 Europese landen is het marktaandeel van private labels nu groter dan 30%. Bij die laatste groep hoort ons land (nog) niet.

Private labels bereikten het afgelopen jaar een recordhoogte in Duitsland, de grootste ‘boodschappenmarkt’ van Europa. Het marktaandeel steeg daar namelijk voor het eerst tot meer dan 45%. Het marktaandeel steeg ook tot het hoogste niveaus ooit in zes andere landen: Nederland, België, Zweden, Noorwegen, Hongarije en Turkije. In ons land kwam het omzetaandeel van het private label vorig jaar uit op 27,4%, het volume-aandeel lag daarbij op 29,8%. Kijk hier voor een overzicht per categorie voor Nederland.

Het marktaandeel van private labels steeg zelfs in landen waar huismerken al een zeer hoge penetratie hebben. Zo steeg het marktaandeel in Groot-Brittannië, Duitsland, België en Portugal, waar private labels al meer dan 40% van de markt vertegenwoordigen. In Groot-Brittannië, waar supermarkten volop investeren in hun huismerkprogramma’s om de Duitse discounters van het lijf te houden, steeg het pl-marktaandeel tot meer dan 46%.

Maar ook in markten waar huismerken geen terrein veroverden wisten ze zich op hoog niveau te handhaven. Zo zijn private labels nog steeds goed voor de helft van de verkochte producten in Spanje en Zwitserland, bleef het in Oostenrijk boven de 40% en in Frankrijk boven de 30%.

Het private label boekte de grootste winst in Turkije, waar de huismerken met 3 punten stegen tot bijna 26%. In Scandinavië waren er winsten in Zweden, Noorwegen en Finland, met een marktaandeel voor de totale Scandinavische markt van boven de 30%. Het pl-aandeel was ook 30% of hoger in vier centrale en Oost-Europese landen – Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije – waarbij Hongarije aan de leiding gaat met 34%.