Plus blijft investeren en vernieuwen

0
Leestijd: 3 minuten
Plus kijkt met tevredenheid terug op 2016. De omzet groeide boven het marktgemiddelde en het operationeel resultaat steeg fors. “Wij hebben in 2016 weer flinke stappen gezet om Plus nog sterker en beter te maken. Ook de komende jaren zullen we veel investeren in formuleontwikkeling, online activiteiten, nieuwe ICT systemen en een volledig gemechaniseerd grootschalig distributiecentrum”, aldus topman Jan Brouwer.
De consumentenomzet steeg in 2016 (52 weken) met 1,5% ten opzichte van 2015 (53 weken). Dat is 0,8% hoger dan de marktgroei van 0,7%. Op basis van een vergelijking met 2015 gemeten over 52 weken bedroeg de groei van de omzet 3,7% tegenover een marktgroei van 2,8%. Ondanks het wegvallen van een 53e week in vergelijking met 2015 is sprake van een stijging van het operationele resultaat met 6,5%.
De investeringen in de winkels en de aangescherpte commerciële koers waren volgens Plus belangrijke factoren voor de omzetgroei. Ook de online activiteiten namen in 2016 toe met onder meer de lancering van de Plus-app en de introductie van Plus-Express. Klanten konden eind 2016 bij 240 winkels online bestellen en ruim 150 winkels hebben een ophaalpunt in of naast de winkel.

Plus kreeg er in 2016 drie nieuwe winkels bij (Luyksgestel, Tilburg en Uden-Zuid), terwijl vier vestigingspunten met te weinig toekomstperspectief de deuren sloten. Dit betroffen winkels in Rijswijk, Tilburg, Losser en Spaubeek. Elf winkels zijn substantieel vergroot en vier winkels zijn gereloceerd. Per saldo werden 6,450 m2 toegevoegd aan winkelvloeroppervlakte. 34 Winkels werden omgebouwd naar het succesvolle Briljant-concept.
Naast een hogere omzet zorgden naar eigen zeggen vooral betere leverancierscondities en kostenbesparingen in de logistiek voor een resultaatverbetering. In 2016 leverde Plus veel inspanning aan de ontwikkeling en implementatie van een aantal belangrijke meerjarenprogramma’s voortvloeiend uit het strategisch plan 2016-2018 waardoor de kosten stegen. Het operationeel resultaat steeg uiteindelijk met € 3,1 miljoen tot € 51,2 miljoen.
Van het operationele resultaat werd € 43,2 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van afnamekortingen. Dit is € 1,2 miljoen meer dan in 2015. Over 2016 wordt, evenals over 2015, een reguliere afnamekorting van 2,0% uitgekeerd. Daarnaast worden extra eenmalige afnamekortingen van 1,0% uitgekeerd tegenover 0,8% over 2015.
In 2015 was sprake van een eenmalige bate van € 2,5 miljoen, behaald bij de verkoop van de eigen verzekeringsactiviteiten. Het resultaat na afnamekortingen bedroeg € 8,0 miljoen, een daling van €0,6 miljoen ten opzichte van 2015. Het aandeel in het resultaat van de 45% deelneming in SPAR steeg met € 1,3 miljoen tot € 4,1 miljoen. Uiteindelijk steeg de nettowinst met € 0,1 miljoen naar € 10,1 miljoen.
De investeringen kwamen in 2016 uit op € 50,8 miljoen tegenover € 38,7 miljoen in 2015. In immateriële vaste activa werd in 2016 € 31,9 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen hebben voor € 15,0 miljoen betrekking op software die vooral verband houden met het vervangen van het huidige ERP-systeem door SAP en met investeringen ten behoeve van e-commerce. Daarnaast is er voor € 16,9 miljoen geïnvesteerd in de verwerving van drie nieuwe winkels en het behoud van vestigingspunten.
De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 2016 per saldo € 22,4 miljoen. Dit heeft met name betrekking op de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten en de aankoop van winkelpanden. Een langlopend bankkrediet van € 15 miljoen werd volledig afgelost waardoor Plus geen bankschuld meer heeft.
2016 stond voor Plus in het teken van omvangrijke investeringen. Deze investeringen zijn nodig om de concurrentiepositie nu en in de komende jaren te blijven versterken. Projecten als het nieuwe ICT-systeem voor het servicekantoor, de distributiecentra en alle supermarkten en het nieuwe volledig gemechaniseerde centrale distributiecentrum gaan in 2017 veel aandacht vragen van de organisatie. Ze zullen volgens Plus naar verwachting ook leiden tot een lager operationeel resultaat, vergeleken met 2016.
{jcomments off}