Plus komt met ‘vogelvriendelijke kaas’

0
Leestijd: 2 minuten

Plus Retail meldt dat het kaas in het assortiment gaat opnemen die ‘vogelvriendelijk’ is. Het gaat om kaas onder de naam Klaverland Boerenbuiten. Klaverland is het eigen merk van Plus voor kaas. Deze kaas is afkomstig van leverancier De Fryske, en die heeft het weer van vier Friese melkveehouders die op een minder intensieve manier landbouw bedrijven.

Minimaal 20% van het boerenland wordt bij deze vier nauwelijks bemest, de boeren houden het land bewust ‘nat’ en maaien het gras pas na het broedseizoen. Daardoor kunnen weidevogels zoals de grutto (foto) en de kievit beter overleven en is de kans groter dat zulke vogels in het Nederlandse landschap blijven, in plaats van zich elders te nestelen. En de koeien die de melk geven, lopen minimaal 180 dagen per jaar buiten op weilanden en eten daardoor meer natuurlijk gras. En dat zou dan weer voor een betere samenstelling van de melk zorgen. Plus Retail zegt dat het de vier melkveehouders voor deze landbouw- en veeteeltkeuze een meerprijs betaalt.

Plus Retail laat in het persbericht ook Piet Spoorenberg van Vogelbescherming Nederland aan het woord: “De weidevogels in ons land hebben het erg moeilijk. Van bijvoorbeeld de grutto, onze nationale vogel, is de afgelopen dertig jaar 65% uitgestorven. Elk jaar groeien er te weinig jongen groot om het tij te kunnen keren. Natuurvriendelijke maatregelen zijn dus keihard nodig.” Plus Retail wijst er ook op dat er een ‘vogelvriendelijke zuivelwijzer’ is, zuivelwijzer.nl van de Vogelbescherming. Daarin kan de consument zien welk kaas, melk en yoghurt zogezegd ‘vogelvriendelijk’ is.

‘Vogelvriendelijk’. Klinkt als een nieuw woord, en gelukkig betekent het heel wat anders dan ‘vogelvrij’. We hebben nog enkele koeien gevraagd hoe zij het vinden dat zij wellicht op termijn weer meer grutto’s en kieviten aan de randen van hun weidegronden zullen aantreffen. Op één na onthielden ze zich alle van commentaar. En die ene zei ‘boe!’, maar het werd ons te verstaan gegeven dat we dat vooral niet als afwijzend moesten opvatten.