Quaestus Executive Leadership: nieuwe leiders gezocht

0

De foodsector – zowel handel als industrie – heeft behoefte aan een nieuw soort leiderschap. Waarom? Om bedrijven beter te laten renderen vanuit een cultuur van continue innovatie, zegt Quaestus. De wetenschappelijk onderbouwde visie op leiderschap van dit bureau is even uniek als uitdagend.

Quaestus Executive Leadership is anders dan elk ander executive search bureau. In opdracht van bedrijven werft Quaestus kandidaten voor functies op management- en directieniveau. Eén van de sectoren waar het bureau zich daarbij sterk op toelegt is food. Tot zover niks uitzonderlijks. Wat Quaestus uniek maakt is dat de begeleiding verder gaat dan executive search en daarnaast ook bestaat uit consulting, assessment, coaching en leiderschapsontwikkeling. “In die extra begeleiding ligt onze meerwaarde”, aldus Job de Visser, partner bij Quaestus. Die extra begeleiding is niet alleen een manier om de slagingskans van kandidaten te vergroten, maar heeft een hoger doel. “De begeleiding die wij bieden komt voort uit onze visie op leiderschap. We kijken naar ontwikkelingen – in markten maar ook maatschappelijk – en vragen ons af wat dat betekent voor de leiding van bedrijven. Er verandert veel. Wat maakt ze toekomstbestendig?”
De wereld wordt complexer en dat vraagt volgens Quaestus om een nieuw soort leiderschap. Minder hiërarchisch, minder sturend. Het vraagt om een vorm van leiding geven waarbij alle talenten binnen een organisatie worden benut. De Visser: “Dat lukt onvoldoende met de gangbare modellen, die vooral op operational excellence zijn gericht. Natuurlijk moet een leider de operatie van een bedrijf optimaal uitnutten, maar waar bedrijven nu vooral behoefte aan hebben is een cultuur die het potentieel van mensen ontsluit continue innovatie stimuleert.”

Dialoog vs. discussie
In veel bedrijven en zeker ook in de foodsector wordt volop gesproken over het belang van innovatie. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat er ook zoiets als een cultuur van innovatie bestaat. Quaestus Executive Leadership onderscheidt drie kernvoorwaarden:
• sensing: is een organisatie erop gericht en in staat relevante signalen uit markt en samenleving op te vangen;
• middelen: beschikt een organisatie over voldoende tijd, geld en mensen;
• cultuur: bestaat er binnen een organisatie een voedingsbodem voor innovatie.
De Visser: “Aan die laatste voorwaarde wordt vaak niet voldaan. Dan heb ik het over een interne omgeving waarin respect, vertrouwen en veiligheid mensen stimuleren om hun energie volledig vrij te maken en te innoveren. Daar spelen leiders een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld doordat ze bereid zijn daadwerkelijk een dialoog aan te gaan. Let wel, dat is iets anders dan een discussie voeren. In het eerste geval gaat het om het uitgaan van de goede intenties van de ander, luisteren, vragen stellen en bereid zijn je oordeel uit te stellen. Mensen zijn geneigd snel uit te gaan van aannames. De kunst is steeds je aannames te willen onderzoeken. Het wetenschappelijk onderbouwde model dat we hanteren noemen we Secure Base Leadership en is door dr. Jeroen Seegers, managing partner bij ons, op basis van uitgebreid onderzoek en vele jaren ervaring als leiderschapscoach in Nederland geïntroduceerd.”
“Door dit model toe te passen maak je als leider de verbinding met mensen om tot intrinsieke motivatie te komen”, vult Pim Vergunst aan, bij Quaestus verantwoordelijk voor de sectoren food en agri. “Mensen ontwikkelen zich het meest ‘on-the-job’ en leiders moeten in staat zijn daarbij een combinatie van ‘care’ en ‘dare’ – veiligheid en uitdaging – te bieden met als doel een cultuur van innovatie en groei.”

Managing partner Job de Visser: “Het is soms moeilijker een opvolger te vinden voor een dga dan een nieuwe ceo voor Philips.”

Ons kent ons
Volgens De Visser en Vergunst gaan bedrijven nog teveel voorbij aan veranderingen in de arbeidsmarkt – in de demografie eigenlijk. Vergunst: “Millennials zijn niet zozeer op zoek naar een baan als wel naar zingeving. Commerciële organisaties doen er daarom goed aan duurzame relaties met stakeholders aan te gaan waarbij winst eerder een middel is om een doel te bereiken. De ‘purpose’ gedreven onderneming is aan een duidelijke opmars bezig.” Daarbij is het belangrijk om te constateren dat deze bedrijven over het algemeen een hoog rendement hebben. Het toenemende aantal bedrijven dat zich B Corp (certificering als sociale onderneming) mag noemen is hier een illustratie van. De Visser: “Deze bedrijven worden door werknemers als zeer aantrekkelijk gezien. Maar: besluiten tot zo’n koers is makkelijker in tijden van hoogconjunctuur. Je moet het echter ook volhouden als het wat minder gaat. Ook dat vraagt om nieuw leiderschap.”
De Visser en Vergunst erkennen dat hun boodschap geen makkelijke is. Quaestus is al meer dan 20 jaar actief in de foodsector en weet dat het een vrij conservatieve sector is. Vergunst: “De neiging bij bedrijven om steeds weer iemand uit de sector zelf te zoeken is groot. Het is ons kent ons. Tegelijkertijd zie je dat de behoefte aan nieuw leiderschap groeit. ‘De business kennen’ volstaat niet meer. Bedrijven hebben behoefte aan leiders met een visie – op mensen en op de toekomst.”

Verandering van spijs
Foodbedrijven zouden er daarom goed aan doen de gebaande paden te verlaten. Quaestus Executive Leadership werkt vaak in opdracht van ondernemers en dga’s die in veel gevallen sterk gericht zijn op risicoreductie, zeker wanneer het om een opvolgingskwestie gaat. Onbewust zoeken ze vaak naar kandidaten waarin ze zichzelf herkennen. “In die zin is het moeilijker een opvolger te zoeken voor een dga dan een ceo voor Philips”, aldus De Visser.
Behoudzucht belet de betrokken bedrijven zich door te ontwikkelen. Wij zeggen daarom: verandering van spijs doet eten.”
Quaestus is altijd op zoek naar kandidaten die bij een bedrijf passen, maar doet dat dus volgens een geheel eigen visie op leiderschap. Maar ook de aard van het bedrijf speelt daar een belangrijke rol in. Zo past bij een familiebedrijf een andere kandidaat dan bij een bedrijf dat in handen is van private equity (vaak voormalige familiebedrijven). En bij een ‘corporate’ past weer een heel ander persoon.
De Visser: “We werken steeds vaker ook voor familiebedrijven. Het zijn doorgaans zeer ondernemende bedrijven, maar ze hebben niet zelden een afkeer van processen. Maar processen zijn nodig in een groeiend bedrijf. De kunst is dan een kandidaat te vinden die dat kan realiseren met respect voor wat een ondernemer heeft neergezet. De softe criteria zijn dan eigenlijk doorslaggevender.”

Practice leader food & agri Pim Vergunst: “Millennials zijn niet zozeer op zoek naar een baan als wel naar zingeving.”

Bewezen succesvol
Behalve de extra begeleiding van kandidaten in de vorm van coaching en leiderschapsontwikkeling, onderscheidt Quaestus zich op nog een andere manier in de markt: transparantie. Vergunst: “Alle functies waarvoor we werven worden anoniem gepubliceerd, ongeacht het niveau. Dat is vanaf de start onze werkwijze. We zetten gewoon alle middelen in.” Quaestus plaatst jaarlijks tientallen kandidaten in de sector, waarbij de fee – fixed of gebaseerd op het salaris dat bij de functie hoort – marktconform is. “Daar krijg je in ons geval dus wel extra begeleiding bij die de slagingskans van kandidaten sterk verhoogt”, aldus De Visser. Uit internationaal human resourcesonderzoek van Gallup blijkt dat 50% van alle plaatsingen op directieniveau na 18 maanden weer vertrokken is. Quaestus Executive Leadership is door de geboden onboarding in de vorm van coaching en leiderschapsontwikkeling hard op weg naar een slagingspercentage van 95%.
Vergunst: “Het mooiste is als we de ambities van een bedrijf kunnen koppelen aan de ambities van een kandidaat. Wat voor onze opdrachtgevers vooral telt is dat onze aanpak bewezen succesvol is.”

Quaestus Executive Leadership is gevestigd in Den Bosch.