Rabobank en VN: $ 1 miljard voor versnellen duurzame voedselproductie

0
Leestijd: 2 minuten

Samen met de Verenigde Naties en internationale partners en klanten wil Rabobank de transitie naar duurzame voedselproductie versnellen. Een van de stappen die de bank daartoe zet is het Kickstart Foodprogramma, dat afgelopen maandag werd gelanceerd. Het behelst een financiële voorziening van 1 miljard dollar, waarmee initiatieven voor het herstel van land en de bescherming van bossen opgezet kunnen worden. Jan van Nieuwenhuizen, groepsdirectielid van Rabobank voor international Wholesale (foto) vertelde bij de lancering dat om de gestelde doelen te bereiken ook een betere verdeling van inkomsten in de productieketen noodzakelijk is. “Natuurlijk willen food retailers scherp inkopen, maar ik zie dat het besef dat een betere verdeling in de keten nodig is ook daar doordringt.”

De voorziening wordt opgezet in samenwerking met de Verenigde Naties (UN Environment). Het markeert de start van een driejarig programma van Rabobank om de verduurzaming van de landbouw een impuls te geven. Hiermee kan Rabobank op significant grotere schaal ondersteuning bieden aan klanten en partners in de transitie naar een meer duurzame food- en agrisector. Het Kickstart Foodprogramma focust op vier issues: Earth, Waste, Stability en Nutrition. De 1 miljard dollar is onderdeel van het eerste punt: Earth, gericht op duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie. Het Waste-programma zal draaien om het verminderen van voedselverspilling in de hele voedselproductieketen, terwijl het Stability-programma tot doel heeft een meer stabiele en veerkrachtige voedsel- en landbouwsector te creëren. De noodzaak voor gebalanceerde gezonde voeding voor iedereen, staat centraal in het programma Nutrition. Volgens Jacqueline Pieters, global head Banking for Food Inspiration Center, kunnen food retailers met name bij de thema’s Waste (voedselverpilling) en Nutrition (gezonde voeding) een belangrijke rol spelen. Aan het thema Earth kunnen zij bijdragen door duurzamer in te kopen.

Voorzitter groepsdirectie Rabobank (CEO) Wiebe Draijer: “Rabobank is altijd diepgeworteld geweest in de maatschappij. We zetten maatschappelijke issues op de agenda en we pakken ze ook zelf aan. Als wereldwijde leider op het gebied van het financieren van voedselproductie, voelen wij de noodzaak om de ontwikkelingen op het vlak van duurzame voedselproductie te versnellen. Met onze kennis, netwerken en financiële capaciteit kunnen we klanten verder te motiveren en faciliteren in het zich eigen maken van een duurzamere manier om voedsel te produceren op wereldwijde schaal. We zijn trots op dit grootse initiatief in samenwerking met UN Environment. We willen anderen hier graag bij betrekken om dit programma verder te vergroten. Dit past binnen onze missie: Growing a better world together.”

Van Nieuwenhuizen: “Met onze missie committeren we ons wereldwijd aan het aanpakken van verschillende maatschappelijke issues. Het verduurzamen van de voedselproductie is daarin het eerste belangrijk onderwerp. In Nederland zullen we de komende tijd daarnaast nog andere concrete issues op de kaart zetten. Ook deze benoemen we, en we geven invulling aan de oplossingen.”

Het Kickstart Foodprogramma is ontworpen als een open platform waar anderen aan deel kunnen nemen. Rabobank nodigt stakeholders uit de gehele voedsel- en landbouwsector uit om zich aan te sluiten bij het Kickstart Foodprogramma.