Supermarkt-CAO: 3,8% loonsverhoging

0
Leestijd: 2 minuten

Vandaag, na maanden onderhandelen, is de nieuwe CAO voor het levensmiddelenbedrijf (en VGL CAO) tot stand gekomen. Zekerheid is daarin volgens het Vakcentrum het toverwoord. Werkgevers en werknemers zijn er namelijk in geslaagd “in positieve sfeer” stappen te zetten die alle partijen maximaal zekerheid bieden. Het meest in het oog springende onderhandelingsresultaat is een 3,8% loonsverhoging.

 

In de nieuwe CAO is ruimte gemaakt voor een loonsverhoging voor alle medewerkers van 3,8%. Hiervan was eerder, in oktober, al 1,7% door de werkgevers op vrijwillige basis toegekend. Met het optrekken van de verhoging hebben de werkgevers volgens het Vakcentrum hun verantwoordelijkheid genomen. Werkgevers – vertegenwoordigd door CBL en Vakcentrum – vonden dat medewerkers niet langer de dupe mochten zijn van het uitblijven van een nieuwe CAO.

 

Naast de verhoging voor alle medewerkers is een extra loonsverhoging afgesproken voor jongeren tot 18 jaar. Hierdoor wordt de branche aantrekkelijker voor jongeren, zonder dat het stelsel van jeugdlonen verdwijnt. Werkgevers vinden werkzekerheid in deze tijd heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor de pensioenen. In het akkoord is een evenwichtige afspraak gemaakt over pensioenopbouw en de kosten hiervan.

 

Positief is ook dat werkgevers en werknemers het eens zijn over het uitvoeren van een onderzoek naar leeftijdsfasebewust personeelsbeleid onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Een paritaire werkgroep moet onderzoek gaan doen naar de positie van ouderen in de branche en – rekeninghoudend met het feit dat in de toekomst langer moet worden gewerkt – onderzoeken welke belemmeringen en kansen er zijn in de branche. In dit onderzoek wordt dan gelijktijdig de positie van jongeren meegenomen.

 

Samen met de afspraken over pensioenen is een evenwichtig pakket aan afspraken overeengekomen. Werkgevers zijn van mening dat de branche een goede stap voorwaarts heeft gezet om de noodzakelijke modernisering te bereiken. Ze zijn vooral blij dat er eindelijk een nieuwe CAO ligt zodat aan medewerkers zekerheid kan worden geboden.