Vakcentrum benadrukt meerwaarde zelfstandig winkelier in nieuwe campagne

0
Leestijd: 2 minuten

De zelfstandig winkelier is, zeker nu, van groot belang voor de leefbaarheid in de buurt, wijk, dorp of stad. Dat benadrukte het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers in food en non-food bij de presentatie van het boek ‘De zelfstandig winkelier heeft meerwaarde’. In aanvulling op het gepresenteerde boek vragen de winkeliers de komende weken hun klanten, verenigingen, scholen, zorginstellingen etc. die meerwaarde te onderschrijven.

Volgens het Vakcentrum moeten beleidsmakers en bestuurders meer aandacht hebben voor de zelfstandig winkeliers. Beleid en regelgeving moeten beter worden afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de zelfstandig winkeliers. Zij zijn, als mkb-bedrijven, niet alleen goed voor het overgrote deel van de werkgelegenheid in de detailhandel, ze zijn van groot belang voor de maatschappelijke samenhang en daarmee de leefbaarheid in de buurt, wijk, dorp of stad.

Brede maatschappelijke inzet

Naast het draaiend houden van de eigen winkel, onderneemt de zelfstandig winkelier ook buitengewoon veel buiten de winkel. De ondersteuning van (lokale) verenigingen en activiteiten is daarbij het meest zichtbaar. Maar de winkeliers leveren ook een bijdrage aan het onderwijs, de zorg, de veiligheid en leefbaarheid. De maatschappelijke betrokkenheid is ook terug te zien in het personeelsbeleid en de ruimte die geboden wordt aan medewerkers met een beperking, of aan oudere medewerkers.

€ 26 miljoen aan maatschappelijke bijdrage

Op basis van onderzoek onder de leden, goed voor zo’n 2.800 winkels, berekent het Vakcentrum de totale maatschappelijke bijdrage van de leden op € 26 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag wordt gevormd door directe financiële ondersteuning van (sport)verenigingen en andere maatschappelijke activiteiten. Daarnaast wordt nog zo’n € 7,5 miljoen ‘weggegeven’ in de vorm van producten.

Personele inzet goed voor 180 fte

Naast financiële bijdragen en sponsoring in natura stellen de winkeliers ook tijd ter beschikking. Omgerekend naar personeelsinzet tellen de inspanningen van de gezamenlijke Vakcentrumleden op tot zo’n 180 fte op jaarbasis. De activiteiten lopen daarbij zeer uiteen, van de ondersteuning bij een avondvierdaagse, het verzorgen van chauffeursdiensten tot bestuurlijke activiteiten.

Nu klanten en begunstigden aan het woord

In aanvulling op het onderzoek onder de Vakcentrumleden vragen de winkeliers nu hun klanten en begunstigden (verenigingen, scholen, zorginstellingen etc.) om de meerwaarde van de zelfstandig winkeliers te onderschrijven. De komende twee maanden liggen daarvoor speciale boeken bij zo’n 250 Vakcentrumleden, verspreid over Nederland. De reacties uit het land worden, per provincie gebundeld, en op 20 november aangeboden aan politiek Den Haag.