Vegetarische Slager-marketeer hakt zuivel in de pan

0
Leestijd: 3 minuten

De huidige zuivelmarkt zal helemaal op z’n kop moeten. Kijk maar naar die koe van 200.000 liter melk in haar hele leven. Dat is een misstand; negentien keer een koe laten dekken in haar leven. Melk moet straks uit het gras zelf komen, niet uit de koe. En wie zegt dat? Nico Koffeman. Maar hij zegt maar half wie hij is. Jammer, ten overstaan van het kritische publiek waar hij deel van uitmaakt.

Nico Koffeman? Senator voor de Partij voor de Dieren. En mede-oprichter van ‘Those Vegan Cowboys’. Zo bestempelt hij zichzelf in een stevig ingezonden artikel in NRC Handelsblad deze week. Komen we hieronder op terug.

De aanleiding? Een eerder stuk in die krant, over een boer en zijn koe, en die koe heeft een ‘melkvolumerecord’ op haar naam gebracht – zonder dat ze dat doelbewust deed, uiteraard. Maar die boer was daar wel degelijk op uit en daarom strooiden ook reacties van verontwaardiging van lezers in het rond in die krant.

Wat is er aan de hand? Er staat een boer in NRC Handelsblad en die boer is trots op zijn Nora (zo heet die koe). Want die heeft 200.000 liter melk gegeven. Ja, doe haar dat maar eens na.

Schandalig!, aldus brievenschrijvers daarna. Een koe die melk geeft, is een koe met een kalfje. Maar dat kalfje is allang weg, die krijgt andere voeding en die heeft haar moeder nooit bewust gezien ook. En die melk, die de koe voor dat kalfje geeft, is melk voor ons.
Zo doen wij dat.

In dat artikel blijkt de boer in kwestie die koe negentien keer te hebben laten bevruchten door een stier. Voor een kalfje, en dat kalfje weer voor de melk. En opeens beseften kennelijk heel wat NRC-lezers wat de praktijk is van een pak melk in de koeling van een AH, Jumbo etc.

Negentien keer bezwangerd.

We doen niet aan framing, maar opeens doemt er een beeld op van ‘gedwongen melkprostitutie’.
Ja, zegt dan ook in een ingezonden stuk Nico Koffeman: laat het maar eens duidelijk worden wat de dagelijkse praktijken van onze vee-industrie is. “We fokken en slachten in Nederland inmiddels 650 miljoen dieren per jaar, bijna 40 dieren per Nederlander. En dat aantal neemt niet af.”

Koffeman, Partij-voor-de-Dieren-man als hij is, wil een ‘paradigmaverandering’. Wij, Nederlanders, hebben ‘drink melk! met de paplepel ingegoten gekregen. Joris Driepinter in de jaren zestig, schoolmelk, later de campagne ‘Melk, de witte motor’… En we zien niet meer dat 85% van de wereldbevolking intolerant is voor lactose van moedermelk van een andere soort, aldus Koffeman (Ja, maar, beste Nico, sinds de Japanners in de jaren vijftig zuivel leerden consumeren, waren ze bijna binnen één generatie van hun traditionele kromme O-benen af…).

Hoe dan ook, Koffeman stelt dat in de toekomst melk wordt gewonnen uit… gras! Heel simpel: de koe maakt melk door te grazen. Ooit nemen wij dat verwerkingsproces van die vier koemagen over en hebben we de koe niet meer nodig om melk te maken. Dan hebben we door wat er in die magen gebeurt en dan hebben we de koe niet meer nodig voor melk. En hebben we: plantaardige melk.

Eerst zien, dan geloven. Reken maar dat in dat proces vanaf nu tot aan die melk van Koffeman nog wat wetenschappers of onderzoekers zullen zijn die melden dat wat de koe in haar magen doet, niet exact door de mens industrieel kan worden nagebootst. Maar toch, Koffeman gaat door met verworvenheden als: weiland omzetten in land voor plantaardig voedsel en dus milieu- en voedselproductiewinst ineen. En boerengrond die dan opeens beschikbaar is voor ‘weilanden die een lustoord zijn voor weidebloemen en -vogels. Met natuurlijke grondwaterstanden en zonder de raaigraswoestijnen die nu ons platteland domineren’. Wat een retorisch talent. Inderdaad, deze man moet spreker in de Eerste Kamer kunnen zijn. Waar de een waardering heeft voor een koe in een wei, spreekt Koffeman van ‘raaigraswoestijnen’. Woestijnen van gras? Framing the meadow?

Van de andere kant, hier lijkt Koffeman wel een punt mee te hebben: voor de productie van kaas werd vroeger stremsel gebruikt dat ‘uit de lebmaag van geslachte kalfjes’ kwam. Maar tegenwoordig weten we door de kennis van microbiële processen hoe dat werkt en is een stremsel ontwikkeld dat helemaal plantaardig is en ‘wordt toegepast in 80 procent van alle harde kazen wereldwijd’.

“Heb geduld en gras wordt melk. Zonder koe, want die mag voortaan zichzelf zijn. Met kalfje.” Zo besluit Nico Koffeman zijn betoog.

Nico Koffeman, die zichzelf omschrijft als Eerste Kamerlid namens de PvdD. En dat ding met ‘vegan cowboys’. Maar die bij dat ingezonden stuk vergeet te melden dat hij jarenlang marketingdirecteur is geweest van De Vegetarische Slager. Gewoon, kompaan van Jaap Korteweg. Samen eraan begonnen, toen ze elkaar op een camping in Frankrijk tegen het lijf liepen en gaandeweg alle agrotoestanden bespraken en daarna samen iets met soja gingen doen. Totdat ze het aan Unilever verkochten.

Wat niet wil zeggen dat-ie geen punt heeft. Maar waarom zeg je dat niet?