Zuivel als vorm dierenleed bij Op1

0
Leestijd: 2 minuten

Gisteravond in praatprogramma Op1: een activist en een melkveehouder tegenover elkaar aan tafel. De activist is geen beroepsactivist, maar schrijver Rutger Bregman, vooral bekend van het boek ‘De meeste mensen deugen’. Zijn opponent is Bart Kemp, boer. De eerste verfoeit het systeem waarbij kalveren snel worden weggehaald bij de moederkoe, om zodoende de melk die voor het kalf bestemd is, voor de consumentenmarkt beschikbaar te maken. En het kalf wordt geslacht, en zodoende is Nederland dankzij de grote zuivelsector ook een grote leverancier van kalfsvlees in het buitenland (fotobron: Demeter Magazine). Boer Kemp bestrijdt deze kijk.

Wie er gelijk heeft? Dat is afhankelijk van wat men persoonlijk als dierenleed ervaart. Boer Kemp legt uit dat koe en kalf snel uit elkaar gehaald worden om zo te voorkomen dat er een band tussen beide ontstaat en dat zodoende dierenleed zoveel mogelijk voorkomen wordt. Bregman bestrijdt dat niet helemaal, maar blijft erop hameren dat het eten en drinken van zuivel een bijdrage is aan het vergroten van dierenleed. En wijst en passant ook naar de nieuwe vogelgriep in Europa en allerlei andere gevolgen van de consumptie van dierlijk eten en dierlijke productie.

Daarmee zien we duidelijk een nieuw hoofdstuk in de kwestie: hoezeer draagt de levensmiddelenindustrie bij aan dierenleed? Wat opvalt: deze meningen werden al eerder verkondigd, maar de kwestie krijgt een grotere dimensie, want: hét discussiepunt bij praatprogramma Op1. Eerst werd vlees het mikpunt van activisten, vervolgens werd zuivel een mikpunt, maar vooralsnog meer omwille van de milieudiscussie. Maar daar komt nu steeds meer de kwestie dierenleed bij.

Aanleiding gisteravond bij Op1. Stichting Dier & Recht is door de rechter verboden om het eten en drinken van zuivel als vorm van het in stand houden van ‘ernstig dierenleed’ te omschrijven. Dat was een campagne van Stichting Dier & Recht. Die stichting moet die campagne stopzetten. De rechter vond het niet genoeg onderbouwd dat het scheiden van koe en kalf zoals dat in de melkveesector de praktijk is, ernstig leed teweegbrengen zou.

Eerder deze week maakte de organisatie van de Week zonder Vlees bekend dat het ‘& Zuivel’ gaat toevoegen aan de oproep aan consumenten. Die toevoeging wordt echter gemotiveerd vanuit het vermeende schadelijke karakter van zuivelproductie voor milieu en klimaat.