Geen overname Unilever
Geen overname Unilever Shelflife

Geen overname Unilever

Algemeen

Het overnamebod van KrafHeinz is alweer van de baan, maar op het hoofdkantoor van Unilever is het ongetwijfeld nog code rood. Het bod liet immers zien dat het grote Unilever kwetsbaar is. Daar doet het intrekken van het bod niets aan af. Unilever zal er iets tegenover willen stellen. Een eigen overname? De speculaties daarover zijn in volle gang.

Waarom KraftHeinz de overnameplannen zo snel al weer laat varen is niet helemaal duidelijk. Was het de afwijzing van Unilever, de naar verluidt forse politieke druk vanuit Groot-Brittannië (vanuit Nederland hebben we eigenlijk maar weinig verzet gehoord) of was het toch Warren Buffett, grootaandeelhouder in KraftHeinz, die het bod bij nader inzien te gortig vond?

Het wordt wel steeds duidelijker dat KrafHeinz de interesse in Unilever nog wat langer binnenskamers had willen houden. Toen de plannen voor een overname bekend raakten (al dan niet bewust gelekt), moest het bedrijf met een bod komen. Dat was, zeker achteraf gezien, eigenlijk te vroeg.

Een antwoord op de vraag waarom KraftHeinz Unilever wilde overnemen is ook lastig te geven. Van diverse kanten werd er al op gewezen dat de synergievoordelen van een overname beperkt waren. Mededingingsautoriteiten zouden bovendien behoorlijk wat obstakels kunnen opwerpen. Veel eerder lijkt het erop dat de overname werd ingegeven om de matige prestaties van KraftHeinz op te poetsen.

Uit de meest recente cijfers van KraftHeinz blijkt dat het met de winstgevendheid als gevolg van grote besparingsoperaties wel goed zit, maar dat het bedrijf moeite heeft omzet vast te houden. Unilever zou KraftHeinz op die manier kunnen helpen. Voor ons land zou een geslaagde overname weinig gunstigs opleveren en op termijn waarschijnlijk het einde betekenen van het Unilever-hoofdkantoor in Rotterdam.

Dat is nu allemaal van de baan. Vooralsnog dan.

{jcomments off}

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Vacatures

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.