Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (l.) en Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraten.
Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (l.) en Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraten.

Vakcentrum: verbod op de verkoop van tabak in supermarkten in strijd met Europese Dienstenrichtlijn

Door: Dave van Loon · leestijd 1 minuut Nieuws

Het Vakcentrum heeft in een brief aan staatsecretaris van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nogmaals bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verbod op verkoop van tabak in supermarkten. Het Vakcentrum verwijst daarbij naar het advies van de Raad van State waarin naar die Europese Dienstenrichtlijn verwezen wordt.

De Raad van State stelt namelijk dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Die richtlijn stelt dat een maatregel niet verder mag gaan dan nodig is. Daarbij plaatst de Raad van State ook kanttekeningen bij de effectiviteit, consistentie en proportionaliteit van het voorgestelde verbod.

Dit is aanleiding voor het Vakcentrum als belangenbehartiger van zelfstandig supermarktondernemers om de staatssecretaris te verzoeken om voldoende tijd te nemen om een grondige toetsing uit te voeren. Daarmee moet voorkomen worden dat het besluit later weer moet worden teruggedraaid. Het Vakcentrum kondigt tegelijk ook eventuele juridische stappen aan als het voorgenomen besluit niet voldoende wordt onderbouwd en getoetst.

In de brief aan de staatssecretaris van VWS geeft het Vakcentrum ook aan dat het niet juist is dat de verkoop van tabaksproducten aan een specifieke groep dienstverleners wordt voorbehouden. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging is.

Voorzieningenniveau platteland in gevaar

Het voorgenomen verbod is volgens het Vakcentrum ook onredelijk c.q. onevenredig gezien de enorme gevolgen voor het voorzieningenniveau in Nederland. De impact op met name kleinere supermarkten is groot. Deze ondernemers hebben de klant nodig die naast tabak in het verlengde nog allerlei andere boodschappen doet. Deze klant wordt nu de wijk, buurt of dorp uitgejaagd en gaat elders alle boodschappen doen. Dit betekent een aftakeling van de leefbaarheid op het platteland met alle sociaal economische gevolgen van dien.

Melding bij EU

De Raad van State concludeert in haar advies dat het kritisch is op de maatregel en stelt de rechtmatigheid aan de orde. Het Vakcentrum heeft overigens niet alleen een brief aan de staatssecretaris gestuurd, het heeft bij het directoraat-generaal Interne Markt (het zogeheten ‘DG GROW’) van de Europese Unie melding gemaakt van de mogelijke overtreding van de Europese Dienstenrichtlijn.

Tabaksverbod opschorten

Als besluit van de brief kondigt het Vakcentrum eventuele juridische stappen aan in geval de staatssecretaris het besluit ongewijzigd publiceert. Om deze juridische stappen te voorkomen verzoekt het Vakcentrum de invoering van een verbod tot nader order uit te stellen. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ontving een kopie van de brief aan staatssecretaris Van Ooijen. Het Vakcentrum vraagt de minister van EZK daarbij om het Vakcentrum te steunen in het verzoek om opschorting.

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Vacatures

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.