"Tegenover een iets hogere prijs staat de kwaliteit van onze mensen, een laag ziekteverzuim en weinig ‘no shows’. Dat is voor een opdrachtgever veel belangrijker", aldus Cyriel Prins, general manager van uitzendorganisatie Want 2 Work. (Foto: Guido Benschop)

‘Zonder arbeidsmigranten stort het hele logistieke systeem in’

Door: Dave van Loon · leestijd 5 minuten Branche & Cijfers Advertorial

Want 2 Work is als uitzendorganisatie al 30 jaar gespecialiseerd in het leveren van personeel voor distributiecentra van retail en groothandel in de foodsector. Het werkt daarbij vrijwel uitsluitend met arbeidsmigranten. “Ons uitgangspunt: hoe beter iemand in z’n vel zit, hoe beter hij werkt.”

“En dus zorgen we goed voor onze mensen”, begint Cyriel Prins, general manager bij Want 2 Work (dat net een nieuw pand heeft betrokken langs de snelweg A2 bij Zaltbommel). “We zijn de afgelopen jaren heel hard gegroeid, juist doordat we ons hebben gespecialiseerd in dc-personeel voor retail en groothandel in de foodsector. We leveren ook wel magazijnpersoneel voor levensmiddelenproducenten, maar dus niet voor bedrijven buiten de foodsector.”

Prins, zelf sinds 2011 werkzaam bij Want 2 Work, is ervan overtuigd dat kennis van de specifieke logistieke processen in de foodsector, zoals de week- en seizoenpieken of de bijzondere uitdagingen van bijvoorbeeld diepvries, nodig is om een goede match te maken tussen opdrachtgever en kandidaat. “Om maar eens wat te noemen: je kunt niet iedereen in een diepvries-dc laten werken. Daar heeft een Pool of Roemeen doorgaans minder moeite mee dan een Spanjaard of Portugees.” Volgens Prins mag de werkwijze van Want 2 Work bijzonder heten: “We werven zelf onze mensen en bieden ze perspectief. De meesten komen binnen als orderverzamelaar, maar we begeleiden ze ook en investeren in opleidingen, zodat ze door kunnen groeien. Daar hebben we eigen intercedenten en jobcoaches voor in dienst en verder zorgen we ervoor dat alle randvoorwaarden, van een correcte verloning tot aan huisvesting, kloppen.”

Rapport Roemer

Want 2 Work is lang geleden al tot de conclusie gekomen dat huisvesting cruciaal is voor een optimale werkprestatie. Daar gaat dan ook veel aandacht naar uit. “Wij bieden onze mensen kwalitatieve, veelal kleinschalige huisvesting. Daar is een team van 35 mensen binnen onze zustermaatschappij Certa Rental voltijds mee bezig.” Prins onderschrijft dan ook de aanbevelingen in het Rapport Roemer. Oud SP-voorman en huidig CdK/gouverneur van Limburg Emile Roemer deed in opdracht van de regering onderzoek naar misstanden onder arbeidsmigranten in ons land en deed op basis van de bevindingen van het zogeheten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten een reeks van aanbevelingen om hun positie te verbeteren. Huisvesting speelt daar een belangrijke rol in. “Met de huidige krapte op de woningmarkt is het wel de vraag of die aanbevelingen in de praktijk ook haalbaar zijn. Zo zal de aanbeveling van één persoon per kamer nog een hele uitdaging worden. Maar kleinschalige huisvesting met maximaal twee personen per kamer is bij ons nu al de norm.”

Ervaren krachten

Tot de opdrachtgevers van Want 2 Work behoren bekende namen in de sector. Bij groothandel Sligro is het bedrijf sinds jaar en dag zelfs ‘preferred supplier’. Aan de supermarktkant zijn Plus Retail, Nettorama, Spar en Vomar vaste opdrachtgevers. “We zijn een middelgrote uitzendorganisatie die dagelijks zo’n 1.000 mensen aan de slag heeft in distributiecentra. Dat is een bewuste keuze, aangezien we aan de vraag van onze opdrachtgevers willen kunnen voldoen en daarbij alleen gemotiveerd personeel willen leveren. We zijn zuinig op onze mensen en sturen ze ook niet zomaar weg wanneer het werk bij een opdrachtgever stopt.” Want 2 Work ziet het uitzendpersoneel dan ook niet als bedrijfsrisico maar juist als meerwaarde van het bedrijf. Om die reden heeft het een relatief hoog percentage zogeheten ‘fase b’- en ‘fase c’-medewerkers in dienst, oftewel mensen die al meerdere contractverlengingen hebben gehad of zelfs vast in dienst zijn. “Je hebt het over ervaren logistieke krachten die vaak al jaren bij een opdrachtgever werken en hart voor dat bedrijf hebben.”

Medewerkers koesteren

Prins benadrukt dat Want 2 Work geen prijsvechter is. “Willen we ook niet zijn. En tegenover een iets hogere prijs staat de kwaliteit van onze mensen, een laag ziekteverzuim en weinig ‘no shows’. Dat is voor een opdrachtgever eigenlijk veel belangrijker. We zijn verder een gezond bedrijf en voelen geen druk om werk aan te nemen. Sterker nog, we hebben de afgelopen periode een klantenstop gehanteerd. We werken doorgaans met lange termijncontracten.” Prins constateert dat er bij opdrachtgevers een omslag gaande is. Het ‘inkopertje’ spelen wordt minder en er worden ook minder tenders uitgeschreven. Daar is de markt niet meer naar. In tegenstelling tot het negatieve politieke klimaat als het gaat om arbeidsmigranten doen bedrijven er goed aan deze buitenlandse medewerkers te koesteren, meent Prins, want ze kunnen nog wel eens schaars worden.

Voorzichtig kijken naar nieuwe klanten

“We zien nu al dat de belangstelling vanuit landen als Polen en Roemenië om in Nederland te komen werken minder wordt. Op dit moment halen we relatief veel mensen uit Zuid-Europa; Grieken, Spanjaarden, Portugezen… We hebben acht eigen recruiters in dienst en werven ook in het buitenland, bijvoorbeeld onder Spaanse studenten die in de wintermaanden niet in de hotels en restaurants aan de kust kunnen werken. Voor hen kan een paar maanden werken in een Nederlands dc een aantrekkelijke optie zijn. De lonen liggen hier nog altijd zo’n 10-15% hoger dan in Zuid-Europa.”

Handjes blijven nodig

De recruiters van Want 2 Work zijn voortdurend op zoek naar handige, praktisch ingestelde mensen die niet opzien tegen het behoorlijk fysieke werk in een distributiecentrum. Prins heeft wel zorg over de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten in de toekomst. “Nederland moet opletten dat het als land aantrekkelijk blijft voor buitenlandse medewerkers. Want echt, zonder arbeidsmigranten stort het hele logistieke systeem in. Er zijn simpelweg onvoldoende Nederlandse arbeidskrachten te vinden die dit werk willen doen. Volgens officiële schattingen werken er zo’n 300.000 à 400.000 arbeidsmigranten in ons land, maar ik denk dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. In veel dc’s zijn alleen de leidinggevenden Nederlands en ook die worden schaars. Vandaar dat we talentvolle mensen van de werkvloer ook voor dat soort functies opleiden. Want ondanks alle mechanisatie en robotisering blijven we ook in de toekomst handjes nodig hebben en mensen om de boel aan te sturen. Maar dan moeten die mensen wel naar Nederland willen komen. Ik denk daarom dat we als samenleving ook na moeten denken over het aantrekken van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld uit Azië en Latijns-Amerika. We zouden naar een systeem van werkvergunningen voor bepaalde tijd moeten, zoals ze dat in andere landen hebben, of daar in ieder geval mee experimenteren. Ik voorzie dat we vanwege de vergrijzing de komende jaren nog vele duizenden arbeidskrachten extra nodig hebben.”


De nieuwe zichtlocatie aan de A2 bij Zaltbommel van Want 2 Work. Stuwarooij en Certa Rental zijn daar als zustermaatschappijen eveneens gevestigd.

Eén team

Zoals gezegd werkt Want 2 Work voornamelijk met arbeidsmigranten, maar dat wil niet zeggen dat Nederlanders niet welkom zijn. Prins weet echter uit ervaring dat Nederlandse medewerkers het doorgaans niet lang volhouden. “Ze knappen af op het zware werk of kwamen eigenlijk alleen omdat ze een sollicitatieplicht hebben. Het is daarmee ook geen doelgroep waar we onze opdracht een plezier mee doen.” Prins constateert gelukkig dat veel opdrachtgevers hun flexwerkers waarderen en meer en meer zien als gewone werknemers. 

Supermarktorganisaties en groothandels weten dat ze er afhankelijk van zijn en slagen er ook niet in om zelf voldoende vast personeel in dienst te nemen. De wens is een 50/50 verhouding tussen flex en vast, maar in de praktijk is het vaak 80/20. “Er wordt weliswaar veel aan werving gedaan, maar het levert weinig op. Je ziet dat opdrachtgevers die afhankelijkheid van buitenlandse medewerkers steeds vaker weten om te zetten in echte waardering. Dat zit in zowel in harde als in zachte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden: gelijke beloning, dezelfde bonussen, een kerstpakket… Maar ook het dragen van dezelfde werkkleding met de naam van de opdrachtgever erop doet iets met mensen. Het ideaalplaatje is dat er op zo’n dc één hecht team werkt. Als dat lukt, dan hebben wij als Want 2 Work ons werk goed gedaan.”

Want 2 Work maakt deel uit van een familiebedrijf waartoe ook zustermaatschappijen Certa Rental, een dienstverlener op het gebied van huisvesting en mobiliteit, en logistiek dienstverlener Stuwarooij behoren. Want 2 Work heeft net een nieuw pand betrokken in Zaltbommel en is zogezegd klaar voor de toekomst. Prins: “We zaten verspreid over diverse locaties en hebben nu alles onder één dak gebracht. Voor Want 2 Work markeert de verhuizing ook een nieuwe fase. De focus lag een tijdlang op het versterken van de eigen organisatie. Door te investeren in slimmere werkprocessen en automatisering durven we nu weer voorzichtig naar nieuwe klanten te kijken. We hebben een shortlist klaarliggen.”

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Vacatures

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.