FNLI ageert tegen uitspraken NVWA-baas

0
Leestijd: 2 minuten

De FNLI tekent bezwaar aan tegen het generaliserende karakter van de uitspraken van inspecteur-generaal Harry Paul in het Financieele Dagblad van vandaag. “De terechte grote aandacht voor fraudeurs en wetsovertreders, mag niet het beeld van de werkelijkheid vertekenen, waarin de grote meerderheid van bedrijven dag in dag uit alles in het werk stelt goed, veilig en betaalbaar voedsel op de markt te brengen”, aldus de FNLI in een reactie.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) is van mening dat bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel uit mogen maken van de voedselketen. Het is daarom goed dat ook de overheid maatregelen neemt en dit soort bedrijven hard aanpakt. De uitspraken van Paul zijn volgens de FNLI echter generaliserend en doen geen recht aan al die bedrijven die zich wel aan alle wet- en regelgeving houden.

De huidige voedselveiligheid is hoger dan ooit, mede dankzij inspanningen van de industrie, stelt de FNLI. Methodes om voedselveiligheid te borgen en te controleren worden continu verbeterd. Producten mogen alleen op de markt gebracht worden, wanneer processen voldoen aan de strenge eisen aan veiligheid, kwaliteit en hygiëne, niet alleen van de wetgever, maar vooral en daarboven van producenten en afnemers zelf. Producenten zijn in staat om snel op te treden en producten van de markt te halen, zodra blijkt dat niet wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden.

De FNLI vindt het terecht dat de NVWA in haar toezicht meer aandacht besteedt aan productintegriteit. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Taskforce Voedselvertrouwen, waar het bedrijfsleven actief aan deelneemt om de borging van productintegriteit als aanvulling van de bestaande kwaliteitssystemen op te nemen.

De FNLI wijst in dit verband bovendien op de vele inspanningen die de Nederlandse levensmiddelenindustrie levert op het gebied van verduurzaming, dierenwelzijn, voeding en gezondheid en innovatie. Zo wordt in de vleesketen door zowel veehouders als hun afnemers actief geïnvesteerd in verbetering van dierenwelzijn, en groeit het aanbod van producten met bijvoorbeeld het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming.