Afbeelding

De waarheden van Leen Hoogvliet en van het bedrijf Hoogvliet

· leestijd 2 minuten Opinie

Leen Hoogvliet, oprichter en aandeelhouder van Hoogvliet (we zien hem hier op de foto tweede van rechts, tijdens het feest ’50 jaar Hoogvliet’, in 2018, met toenmalig directeur Siep de Haan geheel rechts, fotobron: archief FoodPersonality), heeft onlangs verklaard dat hij heeft ingegrepen in het bedrijf, door directeuren weg te sturen. Dat heeft hij in een interview verteld, en dat interview kwam verscheidene regionale kranten, zoals het Leids Dagblad, het Noord-Hollands Dagblad en het Haarlems Dagblad. Verder vertelt hij dat hij een nieuwe directie samenstelde. Hij heeft dat verteld in een context van terugkerend persoon, na lange tijd in Zwitserland en België te hebben vertoefd.

Even terug naar vorig jaar. Dave Pieters volgde in oktober 2021 Siep de Haan op als directeur. Maar in september vorig jaar werd het bekend dat Pieters opstapte en toen werd gemeld dat dat om privé-redenen was. In een interview van Distrifood met Pieters rond die tijd was dat: vanwege ‘dringende persoonlijke omstandigheden in de privé-sfeer’. Verder was begin vorig jaar ook commercieel directeur Rutger van den Bout opeens weg bij Hoogvliet, hij werd ‘per direct’ op non-actief gesteld. Distrifood en Retailtrends wijzen op basis van dat interview van die kranten met Leen Hoogvliet op het vertrek van Dave Pieters – en in een zijlijn ook naar het vertrek van Rutger van den Bout.

Wat Dave Pieters betreft, lijkt Leen Hoogvliet in dat interview voor die kranten dus iets heel anders te zeggen dan wat Hoogvliet en/of Dave Pieters destijds meldden.Maar nu heeft ook het bedrijf Hoogvliet hierop gereageerd met een melding op de site. Het is een verklaring van de directie en van de raad van commissarissen. Zij verklaren dat Dave Pieters niet door Leen Hoogvliet is ontslagen en dat ook andere directieleden niet door hem zijn ontslagen. Ze wijzen niet meteen naar Leen Hoogvliet en dat interview, maar ze wijzen eerst naar Distrifood en Retailtrends. “Distrifood en Retailtrends halen op 19 mei een interview aan dat oprichter en aandeelhouder Leen Hoogvliet heeft gegeven aan het Leidsch Dagblad. In dat interview wekt Leen Hoogvliet de suggestie dat een aantal directieleden door hem is ontslagen naar aanleiding van zijn zorgen over de financiële ontwikkeling van ons bedrijf. Beide bladen legden vervolgens een verband tussen deze uitspraken en het vertrek van Dave Pieters in september vorig jaar. Beide suggesties zijn onjuist. De financiële performance en de ontwikkeling van de medewerkerstevredenheid van Hoogvliet verbeterden zich onder leiding van Dave Pieters en waren geen aanleiding voor zijn terugtreding als CEO. Daarnaast geldt dat de heer Hoogvliet, hoewel zeer betrokken als aandeelhouder en oprichter, geen formele stem heeft in besluitvorming over aanstelling en terugtreding van directieleden. Aan het vertrek van de heer Pieters lagen zijn persoonlijke afwegingen ten grondslag. Niet meer dan dat.”

Maar de directie en de commissarissen zeggen ook dit over Leen Hoogvliet: “Leen Hoogvliet deelt zijn opvattingen en ideeën over de bedrijfsvoering doorgaans intern vanuit zijn rol als aandeelhouder. Dat ware ook in dit geval beter geweest. Nu is ten onrechte de suggestie gewekt dat hij een actief sturende rol heeft in de bedrijfsvoering zoals die in het samenspel tussen de directie en Raad van Commissarissen tot stand komt.”

Navraag levert geen nieuwe informatie op. Hoogvliet verwijst voor deze situatie door naar een externe woordvoerder van Handson Partners, dat zich ‘specialisten in issue- en crisiscommunicatie’ noemt. Onno Houtschild van Handson meldt dat Hoogvliet – het bedrijf – heeft willen melden dat het aanstellen en het ontslaan van directieleden een taak is van de raad van commissarissen, waarvan Alfred Levi (bekend in de branche, o.a. ex-Procter & Gamble en ex-Albert Heijn) de voorzitter is. Leen Hoogvliet is zonder meer aandeelhouder, maar geen lid van de raad van commissarissen. Maar Houtschild spreekt namens de directie en de commissarissen hierover. En niet namens oprichter en aandeelhouder Leen Hoogvliet.Over het vertrek van Rutger van den Bout wordt in die verklaring niks gemeld.

En nu hebben we dus een situatie van twee waarheden, een waarheid volgens Leen Hoogvliet en een waarheid volgens de directie en de commissarissen van het bedrijf Hoogvliet. En doorgaans zou je dan kunnen denken dat de waarheid ‘ergens in het midden ligt’. Maar wat is het midden bij twee zulke verschillende waarheden? Het zou kunnen dat dit een incident is. het zou ook kunnen dat hier nog een rare staart gaat krijgen. (En wordt het een verhaal met een staart, dan is dit slechts de eerste van een reeks meldingen hierover.)

Gé Lommen

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Vacatures

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.