Plus: meer Briljant, meer online

0
Leestijd: 2 minuten
Begin dit jaar kon Plus al stevige groeicijfers over 2015 laten zien. Vandaag komt Plus met de volledige jaarcijfers naar buiten. Met name door de fors gestegen consumentenomzet (+ 8,8% tot € 2,2 miljard) is het marktaandeel met 0,3% gestegen tot 6,2%. De ombouw van 34 winkels naar Plus Briljant en de aangescherpte commerciële koers zijn belangrijke factoren voor de omzetgroei. Plus gaat dit jaar verder op de ingeslagen weg, maar wil ook de online-activiteiten verder uitbouwen.
De aangescherpte commerciële koers resulteert volgens Plus in een verdere verbetering van het prijsimago en stijging van de klantenloyaliteit. Daarnaast droegen nieuwe winkels bij aan de groei van de omzet. In 2015 kwamen zeven ondernemers met hun supermarkten over van andere formules. Daarnaast werd een nieuwe winkel geopend in Sittard. Door uitbreidingen werd 14.500 m2 aan het winkelvloeroppervlakte toegevoegd. Zes winkels werden gereloceerd en één winkel werd verkocht. Per saldo steeg het aantal Plus -supermarkten van 255 eind 2014 tot 262 eind 2015. Ook de groei van de online-activiteiten stuwden de omzet van Plus.

Het bruto-omzetresultaat steeg met € 20,0 miljoen naar € 187,3 miljoen. Dit is vooral gerealiseerd door de omzetstijging, besparingen in de logistiek en verbetering van condities bij leveranciers. De indirecte kosten namen wel toe, met € 11,7 miljoen naar € 96,6 miljoen. Dit wordt volgens Plus vooral veroorzaakt door de kosten van een aantal belangrijke programma’s op het gebied van ICT, e-commerce en het optimaliseren van het winkelbestand. Het operationeel resultaat nam per saldo toe met 5,2% tot € 59,1 miljoen.
Evenals over 2014 wordt over 2015 een afnamebonus van 2,0% uitgekeerd aan de ondernemers. Daarnaast is er een extra afnamebonus van 0,5% die gekoppeld aan de ombouw naar de Briljant-formule. Nu de Briljant-formule zo goed presteert is er Plus veel aan gelegen meer ondernemers zover te krijgen hun winkel naar Briljant om te bouwen. Over 2015 wordt in verband met de goede resultaten eenmalig een extra afnamebonus van 0,3% uitgekeerd. Dit betekent een totaalbedrag aan afnamebonussen en bijzondere uitkeringen van € 53,0 miljoen (2014: € 48,9 miljoen). Deze uitkeringen bedragen, net als in 2014, bijna 90% van het operationeel resultaat.
Het operationeel resultaat verminderd met de afnamebonussen en bijzondere uitkeringen leidt tot een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen van € 8,6 miljoen. Ondanks dit hogere resultaat daalde de vennootschapsbelasting van € 1,9 miljoen over 2014 tot € 1,4 miljoen over 2015. Dit vooral door de fiscaal onbelaste boekwinst van € 2,5 miljoen behaald bij de verkoop van verzekeringsactiviteiten in 2015.
Het aandeel in het resultaat van de 45% deelneming in Spar steeg met € 2,5 miljoen tot € 2,8 miljoen, met name door het wegvallen van eenmalige lasten in 2014 bij Spar inzake de aangekondigde sluiting van het distributiecentrum in Alkmaar.
De nettowinst van Plus steeg met € 4,3 miljoen tot € 10,0 miljoen.
Met een aangescherpte prijsperceptie, forse stappen op e-commerce en de verdere uitrol van de Briljant-formule denkt Plus ook dit jaar succesvol te zijn. Plus zet dit jaar in op de vernieuwing van de ICT-systemen en een optimalisatie van de logistieke keten. De jaarrekening over 2015 wordt vastgesteld in de Vergadering van Aandeelhouders op 5 april 2016.