Vereniging C1000: ‘Jumbo, respecteer onze contracten’

0
Leestijd: 2 minuten

De Vereniging C1000, de belangenbehartiger voor C1000-ondernemers, heeft de leden gisteren bijgepraat over de stand van zaken van de gesprekken met Jumbo. De vereniging lijkt zich neer te leggen bij het besluit van Jumbo niet door te willen met de C1000-formule, maar wijst Jumbo er tegelijkertijd op dat de bestaande contracten van ondernemers gerespecteerd dienen te worden. Er moet een convenant komen vóórdat de ‘transitie en migratie’ van de winkels kan plaatsvinden.

 

De ondernemers betreuren het dat de C1000-formule gaat verdwijnen, zo werd duidelijk tijdens de bijeenkomst van gisteren. “De intentie is om een krachtige invulling te kunnen blijven geven aan het zelfstandig ondernemerschap. Daarvoor zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de gevolgen van de strategiewijziging voor de ondernemers”, schrift de Vereniging C1000 in een persverklaring. Daarmee lijkt de vereniging zich neer te leggen bij het verdwijnen van de C1000-formule.

 

De laatste jaren hebben de C1000 ondernemers samen met het management van C1000 hard gewerkt aan het moderniseren van de formule en de organisatie. Met C1000 Rood is een sterke formule neergezet die door klanten goed gewaardeerd wordt en resulteert in een goed rendement voor de ondernemer. De ondernemers zijn trots op wat zij samen met de C1000-organisatie hebben bereikt en hadden graag met de C1000-formule verder willen gaan, aldus de Vereniging C1000.

 

Het bestuur van de Vereniging C1000 benadrukt dat de ondernemers geen invloed hebben gehad op en niet tijdig zijn geïnformeerd over de door Jumbo gekozen formulestrategie en winkelpropositie. Met de overname van C1000 heeft Jumbo ook de tussen de ondernemers en organisatie afgesloten contracten en overeenkomsten overgenomen. Het bestuur van de Vereniging C1000 heeft de Raad van Bestuur van Jumbo gewezen op de verplichting de contracten en overeenkomsten na te komen.

 

Inmiddels zijn besprekingen tussen het bestuur van de Vereniging C1000 en de directie van Jumbo gestart om afspraken te maken over de gevolgen van de strategiewijziging. Uitgangspunt is de gemaakte afspraken vast te leggen in een convenant voordat de transitie en migratie van de winkels een aanvang zal nemen. Het bestuur van de vereniging spreekt het vertrouwen uit dat in overleg goede afspraken gemaakt kunnen worden en zal zich daar volledig voor inzetten.