IRI Corona Update: vooral Noordwest-Nederland hamstert

0

Terwijl het zwaartepunt van de coronacrisis in Brabant ligt, wordt er met name in Noordwest Nederland gehamsterd, zo blijkt uit een nadere analyse van de omzetgegevens van week 11 door onderzoeksbureau IRI. De onderzoekers keken daarbij behalve naar supermarkten als geheel ook regio‘s, online, convenience, drogisterijen en slijterijen.

Behalve in supermarkten groeit ook binnen drogisterijen de omzet; ten opzichte van de voorgaande week met ongeveer 20%, aldus IRI. Binnen drogisterijen is wel sprake van een wat grilliger omzetverloop dan binnen supermarkten. Het valt dus niet met 100% zekerheid te zeggen dat de omzetstijging volledig toe te schrijven is aan hamstergedrag als gevolg van de corona-uitbraak, maar zeker grotendeels.

Kijken we naar andere verkoopkanalen, dan blijkt de omzet van slijterijen grotendeels stabiel: 0,9% omzetgroei. Van hamstergedrag is geen sprake. Weer heel anders is de situatie bij gemakswinkels zoals AH to Go en Jumbo City. In tegenstelling tot de supermarkten, waar sprake is van een enorme verkooptoename, constateert IRI hier juist een omzetdaling van 8% ten opzichte van de voorgaande week. Veel gemakswinkels (vooral die op stations) ervaren minder traffic waardoor de omzet daalt.

De verwachte groei van online boodschappen doen blijft beperkt tot 8% in vergelijking met week 10. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is wel sprake van een groei van bijna 50%, maar die toename staat grotendeels los van de huidige coronacrisis. Zeer waarschijnlijk is de minder dan verwachte groei een gevolg van de beperktere capaciteit die er online is. IRI verwacht hier voor week 12 wel hogere groeicijfers.

Gekeken naar de regio’s is de uplift oftewel het hamstergedrag van gevolg van de corona-uitbraak in het noordwesten is het hoogst: 36,5%. Dit is opmerkelijk aangezien juist in het zuiden van het land de meeste besmettingen zijn. IRI wil de komende tijd vaker met een corona update komen.