Afbeelding

Albert Heijn verder met verduurzaming zuivel

· leestijd 2 minuten Nieuws

Albert Heijn meldt dat het nieuwe stappen zet in de verduurzaming van zuivel, binnen het merk ‘Beter voor Natuur & Boer’, het langjarige verduurzamingsprogramma van AH (fotobron: Albert Heijn). AH meldt dat 91% van de melkveehouders die daarbij zijn aangesloten, als ‘natuurinclusief’ kunnen worden gekenmerkt. Verder wordt het dierenwelzijn van melkkoeien verbeterd door de vergroting van ’mobiliteit’ en van de gezondheid van de uiers, en de koeien krijgen meer weidegang.

Sinds 2018 is albert Heijn bezig met de verduurzaming van de natuur, de verbetering van dierenwelzijn en de positie van veehouders. En het gaat daarbij om 450 melkveehouders, 100 varkenshouders, 200 pluimveehouders en 360 agf-telers in Nederland. Bij ‘de positie van de boeren’ moet dan vooral worden gedacht aan hun verdienvermogen. AH betaalt verder premies aan deze boeren voor alle investering van hun kant in verduurzaming.

Albert Heijn heeft het Centrum voor Landbouw & Milieu (CLM) laten onderzoeken in welke mate er bij de deelnemende boeren sprak is van ‘natuurinclusieve landbouw’. En dat blijkt bij 91% van die aangesloten telers en veehouders zo te zijn. Natuurinclusiever landbouw houdt in dat de werkwijze en uitgangspunten bijdragen een verbetering van biodiversiteit en op de natuur op en in de omgeving van die landbouwbedrijven. Het doel is op dat percentage van 91 omhoog te krijgen naar 100, aldus Albert Heijn.

‘Voor de extra inspanningen die zij hiervoor leveren, bijvoorbeeld door kruiden in het land te zaaien en het niet meer ploegen van grasland, betaalt Albert Heijn hun al jarenlang een extra vergoeding van vijf cent boven op de prijs van weidemelk’, aldus Albert Heijn in een persbericht.

Verder gaat AH zich inspannen voor meer dierenwelzijn van melkvee en meer ‘diergezondheid’. Het gaat dan om meer beweging in de stal (als die koeien niet de wei in kunnen) en om een project om de uiers van een melkkoe gezonder te maken of te houden. En daarnaast gaat AH inzetten op ‘meer dagen in de wei’. De zogeheten ‘streefwaarde’ wordt verhoogd, dat houdt dat koeien momenteel 120 dagen per ‘weideseizoen’ hebben, maar dat moet op termijn naar 180 dagen per weideseizoen.

Een week geleden maakte AH bekend dat het ‘Beter voor Natuur & Boer’ open wil stellen voor andere partijen. Het streven is: ‘een breed toegankelijk ‘Topkeurmerk’ van Milieu Centraal. ‘Door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen, draagt de supermarktketen (…) bij aan een nieuw voedselsysteem in Nederland’, aldus AH.

Constantijn Ninck Blok, directeur logistiek en keten van AH: “Met de stappen in onze zuivelketen wordt onze keten nog duurzamer en diervriendelijker voor de koe, de natuur en de boer. Al jaren werken wij samen met partners en leggen we samen de lat hoog als het gaat om duurzaamheid en samenwerking in de keten. Voor de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn, betalen wij de boeren en telers een premie die 100 procent van deze duurzaamheidsinvesteringen vergoedt. Dat biedt hun zekerheid en continuïteit, zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en zo verdient iedereen in de keten een gezonde boterham, nu en in de toekomst.”

Nieuws

Personality's

Opinie

Productnieuws

Branche & Cijfers

Abonneren op FoodPersonality

  • Weet wat er speelt! Ontvang een jaar lang FoodPersonality!
  • Maak nu voordelig kennis met Foodpersonality door eerst 4 nummers te ontvangen.
  • Vacatures

    Nieuwsbrief